55 Jaar of ouder met een niet-levensvatbaar bedrijf

HOME  |  55 Jaar of ouder met een niet-levensvatbaar bedrijf

55 Jaar of ouder met een niet-levensvatbaar bedrijf

Een ondernemer die ouder dan 55 jaar is kan een aanvulling op zijn inkomen krijgen, als:

  • hij nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
  • hij de laatste 10 jaren onafgebroken en rechtmatig een bedrijf voert;
  • het bedrijf tenminste een netto resultaat van € 7.799,00 per jaar oplevert. (inkomenseis per 1 januari 2018).

De aanvullende uitkering is mogelijk tot de AOW leeftijd.

Indien deze ‘oudere ondernemer’ voor de voortzetting van zijn bedrijf een krediet nodig heeft, dan kan onder gunstige voorwaarden een Bbz-krediet worden verleend tot een bedrag van € 9.819,00 (leenbedrag per 1 januari 2018).

Bij de uitvoering van het Bbz 2004 wordt rekening gehouden met het eigen vermogen van de ondernemer. Bezittingen die redelijkerwijs te gelde kunnen worden gemaakt moeten eerst worden ingebracht in het bedrijf voordat een beroep op bijstandsverlening kan worden gedaan.

Hoe kan ik Bbz-uitkering aanvragen?

Het Bbz 2004 wordt uitgevoerd door Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden. Een Bbz- en de Ioaz-aanvraag kan worden ingediend bij de afdeling Werk, Inkomen Zorg (WIZ). U kunt zich telefonisch melden voor een aanvraag via telefoonnummer 0113 – 239 100.

>> Terug naar basispagina Bbz

Top