Winkelcriminaliteit

Winkelcriminaliteit is een landelijk probleem. De aanpak daarvan staat sterk in de belangstelling, landelijk én plaatselijk. De gemeente Goes is daarom het project 'Winkelcriminaliteit, dat pikken wij niet' gestart. Daarbij werkt de gemeente samen de politie en de Ondernemers Organisatie Goes (OOG).

Brochure

In de brochure 'Wegwijzer Winkelcriminaliteit' vindt u informatie over de aanpak van winkelcriminaliteit, binnen de huidige wet- en regelgeving. Mag u bijvoorbeeld ook camera's buiten de winkel ophangen? Iemand aanhouden en opsluiten? Of verdachte personen de toegang tot de winkel weigeren? De brochure geeft antwoord op deze en andere vragen. 

Aangifte doen in een handomdraai (onbekende dader)

In overleg met de politie is een verkorte aangifteprocedure ingevoerd voor winkeldiefstal met onbekende dader en andere vormen van criminaliteit. U doet zo op eenvoudige wijze aangifte. Vul het 'Aangifteformulier bij onbekende dader' in en stuur dit vervolgens op naar het politiebureau. Hiermee wordt een bezoek aan het politiebureau overbodig. U wint tijd, terwijl de politie een goed beeld krijgt van de daadwerkelijke omvang van de problematiek. Op deze manier kan de politie gericht acties ondernemen. Aangifte via internet is op dit moment nog niet mogelijk.

Landelijk aangifteformulier winkeldiefstal (bekende dader)

Als u een winkeldief op heterdaad betrapt en aanhoudt, is telefonische aangifte of aangifte via internet niet mogelijk. U bespaart tijd door het 'Landelijk aangifteformulier winkeldiefstal' in uw winkel bij de hand te hebben. Op het moment dat de politie arriveert, draagt u het ingevulde formulier samen met de verdachte over aan de politie. Hierdoor voorkomt u dat u achteraf alsnog het aangifteformulier moet inleveren.

Winkelontzegging

Als na tussenkomst van de politie blijkt dat u zich niet vergist heeft, dan kunt u de winkeldief direct een winkelontzegging opleggen. Daarmee ontzegt u de betrokkene voor bepaalde tijd de toegang tot uw winkel. Ook een klant die het personeel of andere klanten lastigvalt, of vernielingen pleegt, kunt u een winkelverbod geven. U gebruikt hiervoor het 'Standaardformulier winkelontzegging'.

Is de dader bij binnenkomst in uw winkel geregistreerd door foto- of videobeelden en wilt u van deze beelden gebruik maken? Gebruik dan het 'Formulier winkelontzegging (met gebruikmaking van foto's of videobeelden)'. Zorg ervoor dat de politie een afschrift krijgt van de winkelontzegging.

Stroomschema's

In de stroomschema's 'Winkeldiefstal' en 'Winkelverbod' ziet u overzichtelijk hoe u in een bepaalde situatie moet handelen en in welke volgorde.

Beschikbare documenten

Onderstaande documenten zijn op te vragen bij het klantcontactcentrum. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop hieronder. 

  • Aangifteformulier winkeldiefstal;
  • Aangifteformulier winkelcriminaliteit;
  • Formulier winkelontzegging;
  • Formulier winkelontzegging met gebruik foto- en videobeelden;
  • Schema winkeldiefstal;
  • Schema winkelverbod;
  • Wegwijzer winkelcriminaliteit.

Documenten winkelcriminaliteit opvragen

Start aanvraag