Wilhelminadorp Zuid

Gemeente Goes is sinds eind 2021 eigenaar van een perceel grond in de hoek van de Lindenberghstraat en I.G.J. van den Boschstraat in Wilhelminadorp.

Woningaanbod

De aankoop geeft de gemeente de gelegenheid om (toekomstige) inwoners een woningaanbod te bieden dat past bij het woonbeleid en de woonbehoefte. We hebben ook het aangrenzende bosperceel aangekocht. Dit maakt geen onderdeel uit van het huidige nieuwbouwplan.

Proces

We verwachten dat we 2023 nodig hebben om het plan te ontwikkelen en procedures te starten die nodig zijn. De daadwerkelijke bouw begint dan vermoedelijk in 2025. Tijdens een informatieavond op dinsdag 7 februari hebben we het schetsontwerp toegelicht. Inwoners van Wilhelminadorp hadden de mogelijkheid om hierop te reageren en om vragen te stellen. Hun vragen en opmerkingen zijn in deze fase heel belangrijk. 

Via de projectpagina op Goes Praat Mee houden wij inwoners van Wilhelminadorp op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Wilhelminadorp Zuid vanuit de lucht

Foto: Suzan Fotografie