Wijk- of dorpsbudget

Uw wijk of dorp krijgt op basis van het inwoneraantal ieder jaar een wijkbudget. Het is vrij te besteden, maar moet er wel voor zorgen dat leefbaarheid in de woonomgeving groeit. De belangrijkste reden is dat er steun voor het project aan te tonen is. De bewonersorganisatie van uw wijk of dorp zorgt voor goede uitgaven van het bedrag.

Uitgangspunten

De uitgangspunten zijn:

  • het wijkbudget moet ervoor zorgen dat de leefbaarheid van de hele wijk of het hele dorp groeit;
  • het voorstel moet niet botsen met (toekomstige) beslissingen van de gemeente en/of wetten;
  • er moet voldoende steun in de wijk of het dorp zijn; 
  • de bewonersorganisatie vraagt het budget aan via een formulier.

Meer informatie

Meer informatie nodig over het wijk- of dorpsbudget? Of heeft u een goed idee voor de besteding van het budget? Neem dan contact op met de bewonersorganisatie van uw wijk of dorp.