Wetten, verordeningen en regelgeving

De volgende wetten, verordeningen en regels gelden voor het kanaal Goes.

  1. Waterwet.
  2. Wrakkenwet.
  3. Scheepvaartverkeerswet.
  4. Binnenvaartpolitiereglement (BPR).
  5. Havenverordening Goes, vastgesteld door de Raad op 27 februari 2014.
  6. Verordening binnenhavengelden 2017, inclusief tarieventabel.

Het document 'Havenverordening Gemeente Goes' kunt u aanvragen bij het klantcontactcentrum. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop hieronder.

Havenverordening Gemeente Goes

Start aanvraag