Wetten, verordeningen en regelgeving

De volgende wetten, verordeningen en regels gelden voor het kanaal Goes.

  1. Waterwet.
  2. Wrakkenwet.
  3. Scheepvaartverkeerswet.
  4. Binnenvaartpolitiereglement (BPR).
  5. Havenverordening Gemeente Goes 2022.
  6. Verordening binnenhavengelden 2017, inclusief tarieventabel.

Het document 'Havenverordening Gemeente Goes' kunt u inzien via overheid.nl.

De 'Havenverordening Gemeente Goes' inzien