Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Een ernstig psychiatrisch probleem leidt er misschien toe dat een persoon een gevaar voor zichzelf of andere mensen is. Als hij of zij dan hulp weigert, is het mogelijk dat verplichte zorg nodig is.

Die is er voor jongeren en volwassenen. Iemand moet de hulp krijgen die hij/zij nodig heeft. Om dat mogelijk te maken, heeft uw gemeente per 1 januari 2020 een nieuwe rol in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Deze wet vervangt de Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ). Inzet van verplichte zorg is vanaf 1 januari mogelijk door het opnemen van een persoon in een kliniek of zorg in de thuissituatie. De organisaties die daar in gespecialiseerd zijn, leveren alle zorg. Meer informatie is te vinden op www.dwangindezorg.nl/wvggz.

Nieuwe taken

De gemeente heeft in de Wvggz nieuwe taken. Denkt u dat iemand zichzelf of anderen ernstige schade toebrengt? En dat deze persoon nog niet bekend is bij de psychiatrie? Dan heeft u door de Wvggz de mogelijkheid om dat te melden. De gemeente moet onderzoeken of er verplichte zorg nodig is en of dat te voorkomen is. De Zeeuwse gemeenten hebben deze taken neergelegd bij het Meldpunt Wvggz, onderdeel van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland. Het Meldpunt Wvggz werkt hierin samen met:

  • verschillende mensen die er verstand van hebben en
  • als het mogelijk is met de persoon zelf. En met zijn of haar familie en belangrijke mensen die om hem of haar heen staan.

Melding doen?

Melding doen? Vul dan het formulier op de website van Veiligheidshuis Zeeland in: https://veiligheidshuiszeeland.nl/aanmelden. Meldpunt Wvggz neemt hierna tijdens kantoortijden contact met u op. 

Natuurlijk mag u uw zorgen altijd bespreken met een professional in de eigen gemeente. Bijvoorbeeld de huisarts, een zorgbegeleider of iemand van het wijkteam. Daarnaast zijn er verschillende familie- en cliëntorganisaties die ondersteuning bieden, zoals het Zeeuws Platform GGZ en Ypsilon.

Meldpunt Zorgwekkend gedrag Zeeland

Gedraagt de buurman zich heel anders dan normaal? Bent u bezorgd over het verwarde gedrag van uw moeder? Of heeft u het gevoel dat iemand meer of andere hulp nodig heeft dan hij nu al krijgt? Meld de situatie dan bij het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Zeeland. Bel 0800-1205 of ga naar de website. Het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Zeeland is onderdeel van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland en werkt voor de dertien Zeeuwse gemeenten.