Wet openbaarheid van Bestuur (Wob)

In Nederland kennen we de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van de Wob is het openbaar maken van informatie van de overheid. Zodat u meer inzicht krijgt in wat de overheid doet en waarom.

Volgens deze wet heeft u in de meeste gevallen recht op informatie over besluiten die de overheid neemt. Dus ook op informatie over de besluiten die wij nemen in Goes. In 2022 verandert deze wet in de Wet open overheid.

Onderdelen

De Wob bestaat uit twee onderdelen: 

 • Actieve openbaarheid  
 • Niet-actieve openbaarheid

Dit betekent het volgende. Als gemeente informeren we alle inwoners van Goes uit eigen beweging over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over het uitvoeren van onze taken als gemeente. Dit noemen we actieve openbaarheid. Zo maken we belangrijke besluiten bekend op onze website en in onze wekelijkse inforubriek in De Bevelandse Bode.

Daarnaast zijn we verplicht om bepaalde documenten over onze besluiten openbaar te maken, als u daarom vraagt. Dit heet niet-actieve openbaarheid. Maar als overheid mogen we ook informatie geheimhouden. Zo verstrekken  we geen bedrijfsgegevens die in vertrouwen met ons zijn gedeeld. Of andere persoonlijke gegevens over onze inwoners.

Verzoek om informatie

Iedereen kan de overheid vragen om bepaalde overheidsinformatie. Dit heet een Wob-verzoek. Wilt u een Wob-verzoek doen bij de gemeente Goes? Denk dan aan het volgende:

 • U moet het onderwerp waarover u informatie wilt hebben, duidelijk beschrijven;
 • De informatie moet in bezit zijn van de overheid én openbaar zijn;
 • Het verzoek gaat over de plannen (het beleid) van de gemeente Goes of over het uitvoeren daarvan.

De Wet openbaarheid van bestuur noemt een aantal redenen voor het niet geven van informatie. In die gevallen kunnen we uw Wob-verzoek dus weigeren. Bijvoorbeeld bij:

 • Gevaar voor de Kroon;
 • Bedreiging van de veiligheid van de Staat;
 • Gegevens die in vertrouwen met de overheid zijn gedeeld (vertrouwelijke gegevens)
 • Onevenredige benadeling van de gemeente of derden
 • Gegevens waarvoor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt. 

Manieren

Wij nemen zo snel mogelijk een beslissing over uw Wob-verzoek. In elk geval binnen vier weken. Wij geven de informatie op (één van) de volgende manieren:

 • U krijgt een kopie van het document;
 • U kunt het document of de documenten bekijken op het Stadskantoor;
 • U krijgt een samenvatting van de inhoud van het document;
 • U krijgt informatie uit het document of andere gegevens.

Het is mogelijk dat u een klein bedrag moet betalen voor de informatie. Dit laten wij u dan vooraf weten.