Wet open overheid (Woo)

In Nederland kennen we de Wet open overheid (Woo). Het doel van de Woo is het openbaar maken van informatie van de overheid. Zodat u meer inzicht krijgt in wat de overheid doet en waarom.

Volgens deze wet heeft u in de meeste gevallen recht op informatie over besluiten die de overheid neemt. Dus ook op informatie over de besluiten die wij nemen in Goes.

Onderdelen

De Woo bestaat uit twee onderdelen: 

 • Actieve openbaarheid  
 • Passieve openbaarheid

Het deel van de Woo over de actieve openbaarheid houdt in de overheid uit eigen beweging overheidsinformatie moet bekendmaken. Dit gedeelte van de Woo is echter nog niet in werking getreden. Dit zal vermoedelijk gefaseerd plaatsvinden vanaf eind 2023.

De passieve openbaarheid houdt dat iedereen de overheid kan vragen om documenten over een bestuurlijke aangelegenheid. Dit heet een Woo-verzoek. Wilt u een Woo-verzoek doen bij de gemeente Goes? Denk dan aan het volgende:

 • U moet het onderwerp waarover u informatie wilt hebben, duidelijk beschrijven;
 • De informatie moet in bezit zijn van de overheid én openbaar zijn;
 • Het verzoek gaat over de plannen (het beleid) van de gemeente Goes of over het uitvoeren daarvan.

De Wet open overheid noemt een aantal redenen voor het niet geven van informatie. In die gevallen kunnen we uw Wob-verzoek dus weigeren. Bijvoorbeeld bij:

 • Gevaar voor de Kroon;
 • Bedreiging van de veiligheid van de Staat;
 • Bedrijfs- en fabricagegegevens die in vertrouwen met de overheid zijn gedeeld (vertrouwelijke gegevens)
 • Economische of financiële gegevens
 • Bij onevenredige benadeling van de gemeente of derden
 • Persoonsgegevens op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Manieren

Wij nemen zo snel mogelijk een beslissing over uw Woo-verzoek. In elk geval binnen vier weken. Wij geven de informatie op (één van) de volgende manieren:

 • U krijgt een kopie van het document;
 • U kunt het document of de documenten bekijken op het Stadskantoor;
 • U krijgt een samenvatting van de inhoud van het document;
 • U krijgt informatie uit het document of andere gegevens.

Het is mogelijk dat u een klein bedrag moet betalen voor de informatie. Dit laten wij u dan vooraf weten.

Heeft u hierover vragen, neem dan contact op de Woo-coördinator van de gemeente Goes, Maurits van Belzen, via m.van.belzen@goes.nl of via 0113 249600.