Westerschans en Goese Diep

Wilt u wonen aan het water? Projectontwikkelaar Heijmans, woningcorporatie RWS en de gemeente Goes ontwikkelen in het havengebied van Goes twee uniek gelegen nieuwbouwplannen: Westerschans en Goese Diep.

Westerschans

Woningbouwcoöperatie RWS doet de planontwikkeling voor deelgebied Westerschans (gelegen bij de Ringbrug, aan het begin van de Westhavendijk). RWS bouwt hier zo'n honderd koop- en huurappartementen boven een nieuwe Albert Heijn en een aantal andere commerciële ruimtes. Met dit plan wijzigt ook de aansluitende wegenstructuur. Zo verschuift het eerste gedeelte van de Westhavendijk en komt er een fietstunnel onder de Ringbaan-West. Omwonenden en belangstellenden zijn hierover in juni 2017 geïnformeerd. De presentaties die tijdens deze bijeenkomst zijn gegeven, zijn beschikbaar via het klantcontactcentrum van de gemeente Goes. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop onderaan deze pagina.

Op 26 oktober 2017 is het juridische uitwerkingsplan voor de Westerschans onherroepelijk geworden.

Actueel

De openbare ruimte rondom de nieuwe Albert Heijn en appartementen is aangepast. De fietstunnel onder de Ringbaan-West is geopend. Nog in uitvoering zijn bouwwerkzaamheden aan het tweede appartementencomplex en verschillende overgebleven werkzaamheden, o.a. aanplant van groen aan de zuidzijde van de Ringbaan-West.

Na afronding van de bouwwerkzaamheden aan het tweede appartementencomplex wordt de fietsroute langs het kanaal verder aangelegd.

Heeft u vragen over de werkzaamheden in het projectgebied? Neem contact op met RWS Projecten BV, de heer Rob Sanderse. Dit kan via het e-mailadres info@marsaki.nl of bel 06- 5188 4381.

Westerschans artist impression

Goese Diep

Het gebied Goese Diep wordt ontwikkeld door twee partijen. De gemeente ontwikkelt het noordelijke deel van het plangebied, projectontwikkelaar Heijmans bouwt in het zuidelijke gedeelte. In het plan van de gemeente komen zo'n 70 kavels voor grondgebonden woningen (onder andere herenhuizen, watervilla's en twee-onder-een-kapwoningen) en zo'n 70 appartementen, verdeeld over verschillende woningblokken. Eind april 2017 werd het uitwerkingsplan voor dit noordelijke gedeelte onherroepelijk. Eind 2018 - na het bouwrijp maken - is de gemeente gestart met de verkoop van de bouwkavels.

Goese Schans

Vrije kavels

Het plan telt 53 vrije bouwkavels. Alle vrije bouwkavels zijn inmiddels verkocht en bebouwd. De kavels voor de appartementen worden fasegewijs uitgegeven aan verschillende marktpartijen.

Meer informatie

Voor informatie over de kavelverkoop kunt u contact opnemen met Pieter Wielhouwer (e-mail p.wielhouwer@goes.nl of telefoonnummer 06-34514826) of Yolanda Pronk (e-mail y.pronk@goes.nl of telefoonnummer 06-34514838).

Onderstaande documenten over het noordelijk deel van het plangebied kunt u opvragen bij het klantcontactcentrum. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop onderaan deze pagina. 

 • Beeldkwaliteitsplan
 • Uitwerkingsplan
 • Technisch Programma van Eisen
 • Inrichtingsplan (DOIP)
 • Stedenbouwkundig plan Goese Diep
 • Profielen water
 • Kaveloverzicht inclusief reserveringen
 • Prijslijst kavels Goese Diep
 • Kavelpaspoorten vrije kavels Goese Diep
 • Presentatie informatieavond plan Goese Diep
 • Presentatie informatieavond plan Goese Diep Noord

Appartementen Goese Diep

In het bouwplan Goese Diep zijn verschillende appartementsgebouwen gepland. De eerste vier gebouwen, met in totaal 36 luxe appartementen, staan langs het kanaal van Goes richting de Oosterschelde.

Het vijfde appartementengebouw “Waterzicht”, met 7 appartementen, wordt ontwikkeld door Blouberg B.V. en Bot & Van der Ham Bouw & Ontwikkeling B.V. en komt ook langs het kanaal te liggen. De verkoop van deze appartementen verloopt via Faasse&Fermont Makelaars te Goes (w.dodmond@faasse-fermont.nl).

Woningen Heijmans

Projectontwikkelaar Heijmans bouwt in het zuidelijke deel van het plangebied 232 woningen in totaal. Op dit moment bouwt Heijmans (kleinschalige) appartementen en kadewoningen. Alle informatie over het project vindt u op www.goesediep.nl.

De volgende informatie over het project Goese Diep (zuidelijk deel) is op te vragen bij het klantcontactcentrum. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop hieronder.

 • Verkoopoverzicht Goese Diep extern (210519)
 • Prijzen Goese Diep per 1 januari 2020, situatie 18 augustus 2020 (versie 2021)
 • Oevers en steigers particulieren (181023)
 • Technisch Plan van Eisen (PVE) Goese Diep Noord-particuliere kavels
 • Model koopovereenkomst Goese Diep
 • Model erfpachtovereenkomst Goese Diep, versie 3
 • Stedenbouwkundig plan Goese Diep, vereenvoudigd (171212)
 • Stedenbouwkundig plan Goese Diep (171212)
 • Informatieavond Goese Diep Noord
 • Presentatie verkoop Goese Diep (170622)
 • Profielen Water (170628)
 • Beeldkwaliteitsplan Goese Diep -definitief (170629)
 • Bestemmingsplan (T+R+V Uitwerkingsplan) Goese Diep Noord
 • DOIP v22 (170619)

Documenten Westerschans en Goese Diep

Start aanvraag