Werkzaamheden Marquesweg

In opdracht van de gemeente Goes richt BAM Infra Regionaal Goes de Marquesweg opnieuw in. De werkzaamheden starten op maandag 4 juli 2022 en zijn in augustus afgerond.

Tijdens de herinrichting breekt BAM Infra onder andere de buitenkanten van de Marquesweg uit. Op een aantal plaatsen vindt er reparatie aan het asfalt plaats. En de hele weg krijgt een nieuwe asfaltdeklaag. Het aanbrengen hiervan staat gepland op donderdagavond 28 juli tussen 18:00 en 23:00 uur.

Bereikbaarheid

De aanliggende percelen zijn tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Behalve tijdens het aanbrengen van de asfaltdeklaag. De weg is dan afgesloten voor verkeer. Wij vragen u vriendelijk om vanaf maandagmorgen 4 juli 7:00 uur geen voertuigen op of langs de Marquesweg of op de parkeerplaatsen te zetten.