Werkzaamheden glasvezelnetwerk in de binnenstad

Sinds enkele maanden is KPN Netwerk bezig met het aanleggen van een glasvezelnetwerk in Goes. De binnenstad is het volgende gebied waar KPN aan de slag gaat. Op 24 januari start KPN met de aanleg van het glasvezelnetwerk in de binnenstad van Goes. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in april 2022 afgerond. Inwoners en ondernemers in de binnenstad ontvangen van KPN alle informatie over de planning en werkzaamheden.

Afspraken

De werkzaamheden van KPN houden in dat er aan beide kanten van de (winkel)straten een glasvezelkabel komt, waarop in principe elk pand wordt aangesloten. Om overlast zo veel mogelijk te beperken, zijn er afspraken gemaakt:

  • Zo wordt er nooit aan twee kanten van de winkelstraat tegelijkertijd gewerkt, waardoor winkels bereikbaar blijven voor klanten, bevoorrading en hulpdiensten.
  • De winkels in de binnenstad zijn bereikbaar door rolstoeltoegankelijke planken. Deze bedekken de sleuf in de grond.
  • In het weekend is alles dicht en opgeruimd om hinder en/of vandalisme te voorkomen.
  • Er wordt zoveel bestrating per dag geopend, als er ook weer aan het eind van de dag dichtgemaakt kan worden. Er liggen dus nooit langdurig grote lengtes sleuf open. Lasgaten kunnen langer openliggen, omdat het technisch moeilijk is om die direct dicht te maken.
  • Als de straat voor autoverkeer afgesloten is, wordt met tijdelijke bebording een omleidingsroute aangegeven. Afsluitingen worden zoveel mogelijk beperkt.

KPN is opdrachtgever en uitvoerder van deze werkzaamheden. De gemeente houdt toezicht op een correcte uitvoering van het werk. Informatie over de werkzaamheden vindt u op: www.kpnnetwerk.nl/aanleggen.