Werkzaamheden Friesestraat Wolphaartsdijk

In de Friesestraat in Wolphaartsdijk vinden vanaf maandag 30 januari werkzaamheden plaats. De riolering wordt vervangen en de rijbaan en trottoirs worden opnieuw bestraat. Verder worden er groene parkeervakken aangebracht. De werkzaamheden starten aan de kant van de Nazareth en zijn naar verwachting klaar in april 2023.

Planning en verkeersmaatregelen

Om de bereikbaarheid voor hulpdiensten te garanderen is het werk in zes fases opgedeeld. Voor er met een nieuwe fases gestart wordt, moet de voorgaande fase bereikbaar zijn voor de hulpdiensten. 

In de eerste fase zal het kruispunt Nazareth/ Friesestraat tijdens de  werkzaamheden afgesloten zijn. Dit geldt ook voor de laatste fase kruising Papeweg/ Friesestraat. Wij geven dit aan met tijdelijke bebording.

We proberen de overlast zo klein mogelijk te houden. Enige overlast tijdens de werkzaamheden is helaas niet tegen te gaan. Wij hopen op uw begrip.

Parkeren en bereikbaarheid

Informatie over afsluitingen van werkvakken en over het parkeren van uw
auto ontvangt u van onze aannemer, BAM Infra B.V, in een aparte brief. In deze brief informeren zij u ook over de aanbiedplaats voor uw kliko. Uw woning zal te allen tijde te voet bereikbaar zijn.

Inloopmiddag/avond

Om u verder te informeren wordt er een informatie inloop georganiseerd op woensdag 25 januari van 16.00 uur tot 19.00 uur in Herberg de Griffioen, Oostkerkestraat 24 in Wolphaartsdijk. Hier kunt u kennis maken met het projectteam Friesestraat van de gemeente Goes en BAM Regionaal Goes.

Contact

Heeft u vragen over de uitvoering van het werk dan kunt u contact
opnemen met onze toezichthouder, de heer Christian de Hondt, via
c.de.hondt@goes.nl of 06-43159828.

De uitvoerder van de aannemer, de heer Adri van Vossen, BAM Infra bv. is te bereiken via 06-53578489 of adri.van.vossen@bam.com.