Wateroverlast

De gemeente Goes houdt bij in welke gebieden wateroverlast voorkomt. Ook voeren we verschillende maatregelen uit om waterschade bij heftige neerslag te beperken. Op de plekken waar we dat hebben gedaan, leggen we een blauwe tegel in de straat. We werken daarbij samen met Waterschap Scheldestromen.

Maatregelen

Het weer verandert. Regenbuien worden heftiger. Regelmatig valt in korte tijd zoveel water, dat de riolering het niet aan kan. Dit leidt dan tot wateroverlast op straat. De gemeente Goes heeft daarom op verschillende plekken maatregelen genomen. Die zijn niet altijd direct te zien. Dit brengt een risico met zich mee. Bijvoorbeeld wanneer anderen aan de straat werken. En ze niets weten van de maatregelen. Dit kan schade veroorzaken, waardoor de maatregelen hun effect verliezen. De gemeente wil dit voorkomen én tegelijk werken aan bewustwording. Met andere woorden: dat mensen weten waar, hoe en waarom we dit doen.  Daarom legt de gemeente een blauwe tegel in de straat, op de aangepaste plekken.

Waar?

De blauwe tegels liggen verspreid door de gemeente Goes. Zo hebben we in de Goese Polder al op meer dan 30 plekken kleine maatregelen genomen. Daarmee hebben we een begin gemaakt met een andere inrichting van deze wijk, die meer ruimte moet bieden voor water.  Andere voorbeelden zijn de maatregelen in de Pyntorenstraat, Spoorstraat en Evertsenstraat. En ook de komende tijd blijft de gemeente maatregelen nemen om de kans op waterschade te beperken. 

Waterschap Scheldestromen

Er valt gemiddeld 800 mm neerslag per jaar in de gemeente Goes. Daarvan komt een groot deel in de sloten en watergangen terecht. Deze zijn in beheer van Waterschap Scheldestromen. Op sommige plekken leiden we een teveel aan water op straat naar dit 'open water'. Zo voorkomen we overlast. Maar uiteindelijk belast dit de sloten en watergangen wél extra. Het is dus belangrijk dat dit open water voldoende regenwater kan blijven opvangen. Daar werken we aan, samen met het waterschap.