Wat te doen bij rookontwikkeling?

Voor veel inwoners was het schrikken afgelopen dinsdagavond. Door een uitslaande brand op het bedrijventerrein bij Eindewege was er een grote rookwolk te zien. Wat betekent zoiets voor de omgeving? En wat moet u doen als er een rookwolk over uw huis trekt?

Bij alle grotere branden komt rook vrij, soms in grote hoeveelheden. Rook is altijd gevaarlijk. Niet alleen wanneer er brand is bij een (chemisch) bedrijf, maar ook bij een gewone woningbrand. In een organisatie of woning zijn verschillende stoffen aanwezig, zoals plastics, isolatiematerialen en grondstoffen. Door verbranding worden deze omgezet in schadelijke stoffen in de rook. Zelfs schoon papier of een stuk hout dat in de flik vliegt, levert ongezonde rook op. De brandweer waarschuwt dan ook altijd om uit de rook te blijven. Wanneer het over uw huis komt, is het sluiten van deuren en ramen en het uitzetten van ventilatie het beste. Meer informatie hierover is te vinden op https://www.blijfuitderook.nl.  

Metingen van de brandweer

Als het nodig is, doet een meetploeg van de brandweer in de omgeving metingen. Dit om te bepalen of er hoge concentraties van gevaarlijke stoffen in de rook zitten. Van invloed op een rookpluim zijn onder andere:

  • de windsterkte;
  • de windrichting;
  • het type te verwachten verbrandingsproducten;
  • de grootte en het verloop van de brand;
  • de brandweerinzet en
  • de gebouwen in de omgeving.

De meetploeg bekijkt hoe de rook opstijgt en waar deze naar toe gaat. En welke hoeveelheid er bij mensen en dieren in de omgeving aanwezig is. Een hevige brand zorgt er af en toe voor dat een rookpluim eerst hoog opstijgt en verderop naar beneden komt. Zeeland kent sterke wisselingen in de weersomstandigheden. Daardoor is het lastig snel een voorspelling te doen waar en in welke mate de rook verderop in de omgeving naar beneden komt. Het duurt soms even voordat hier duidelijkheid over is. Rook verdunt wanneer zij zich verspreidt. De hoeveelheid stoffen neemt daarmee ook af en zijn dan lager dan de maximaal toegestane waarden.

Koolmonoxide

De brandweer meet standaard op koolmonoxide, omdat deze stof bijna altijd onderdeel is van de mix aan materialen die in rook aanwezig is. Deze varieert sterk. Het hangt af van wat er in brand staat en wat de omstandigheden zijn. De brandweer heeft maar een beperkt aantal meters.

Klachten melden en meer informatie

Het is mogelijk dat u door rook stankoverlast en ademhalingsklachten ervaart. Meld dit dan bij het milieu-meldpunt van de RUD Zeeland door te bellen naar (0118) 412 323. Dit is zeven dagen per week en 24 uur per dag mogelijk. Bij blijvende gezondheidsklachten is het goed om naar de huisarts te gaan. Op de website van Zeeland Veilig is meer informatie over brand en de gevolgen van rook te vinden. 

Foto: André Joosse (Brandweer Goes)