Wat hoort wel en niet in het riool?

Het riool is bedoeld voor huishoudelijk afvalwater (toilet, douche, wasmachine), bedrijfsmatig proceswater, neerslag en grondwater. Niet al dit water kan zomaar een willekeurig riool in. Als er een gemengd riool ligt in uw straat, kan dat wél. Bij een gescheiden rioolstelsel ligt dat anders. In dat geval moet u uw afvalwater en proceswater afvoeren op het vuilwaterriool. Hemelwater en grondwater voert u af op het hemelwaterriool.

Wat hoort er NIET in het riool?

Sanitaire doekjes

Hygiënische-, reinigings- en sanitaire doekjes vormen een steeds groter probleem voor ons rioleringsstelsel. Niet alleen in Goes, maar in heel Europa. Volgens fabrikanten mogen deze doekjes door het toilet gespoeld worden. In het riool gaat het vervolgens mis. De doekjes klitten samen, vormen proppen en verstoppen zo de huisaansluitingen en de riolering. Bovendien kunnen de rioolpompen van de gemeente en het waterschap vastlopen door deze proppen.  Gooi deze doekjes daarom na gebruik weg bij het restafval.

Vaste afvalstoffen

Gooi doekjes, maandverband, tampons, condooms en andere vaste afvalstoffen in de grijze afvalcontainer (restafval) en niet in de riolering. Dit beperkt storingen en onnodige kosten.  Via de rioolbelasting betaalt u deze kosten uiteindelijk zelf.

Vet, beton, modder, oliën 

Het lozen van zaken als beton, modder, (latex)verfresten, oliën en vet in de riolering is verboden. Dergelijk afval veroorzaakt verstoppingen en is schadelijk voor de zuiveringsinstallatie van het waterschap. De kosten voor het verwijderen van beton en vet uit het riool kunnen hoog zijn. De gemeente kan deze op u verhalen.

Twijfelt u?

Twijfelt u of iets wel of niet in uw riool mag? Neem dan contact op met de gemeente Goes. Bel naar 14 0113 of stuur een e-mail naar stadskantoor@goes.nl. 

Verstopte rioolpomp

verstopping riool

Autowassen

Bij een gescheiden rioolstelsel wordt regenwater van de straat, via de straatkolken en het riool, afgevoerd naar het oppervlaktewater. Wanneer u uw auto wast, stroomt het waswater vaak ook weg naar de kolken. Zo komt dit vieze (sop)water uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht. Het wassen van uw auto met chemische wasmiddelen kan dus schadelijk zijn voor de natuur.

In de gemeente Goes zijn verschillende autowasserettes, waar u uw auto op een milieuvriendelijke manier kunt wassen. Daar wordt het vieze sopwater opgevangen en gezuiverd. Wilt u uw auto toch liever thuis wassen? Gebruik dan een biologisch afbreekbare autoshampoo.