VVD

Logo VVD

VVD Goes - de partij met mensen die werken aan een gemeente Goes waar:

  •  voldoende arbeidsmogelijkheden zijn
  • het prettig wonen is

Economisch centrum

We zien Goes als het economisch centrum van de provincie Zeeland #GoedvoorGoes #VVDGoes. De Goese VVD zet in op groei van:

  • bedrijven
  • de huizenmarkt
  • banen
  • welvaart

Jeugd

De jeugd heeft de toekomst. Wij streven naar een aantrekkelijkere gemeente voor jonge mensen met een afgeronde opleiding. Bedrijven moeten jonge mensen stimuleren om zich te ontwikkelen en het voor hen aantrekkelijk maken om in onze gemeente te werken. Hiervoor moeten organisaties de mogelijkheden krijgen. Nieuwe inwoners hebben misschien kinderen die naar school gaan. Zij maken als klant gebruik van het winkelaanbod, de horeca en culturele mogelijkheden. Dit is goed voor Goes!

Zorg

We hebben veel aandacht besteed aan veiligheid voor onze inwoners. Dat geldt ook voor het zijn van een financieel gezonde gemeente. Het huishoudboekje van Goes is weer op orde, zonder de rekening hiervan bij de inwoners te leggen. De gemeente heeft nieuwe taken gekregen. Denk hierbij aan de zorg voor kwetsbare jongeren en zorg of huishoudelijke hulp bieden aan inwoners die het nodig hebben. De gemeente moet ook op een klantvriendelijke manier regelen dat iedereen die zorg nodig heeft, zorg krijgt. VVD heeft zich hier sterk voor gemaakt. 

Cultuur

Goes is een fijne gemeente waar veel te beleven is. We hebben mooie winkels, leuke cafés en restaurants. En de Oosterschelde en het Veerse Meer om de hoek. VVD vindt dat de binnenstad aantrekkelijk voor oud en jong moet blijven. Het is goed dat theater De Mythe is opgeknapt en het Cultuurhuis is uitgebreid met de Muziekschool. Dankzij de vernieuwing van poppodium ’t Beest is er in Goes op cultureel gebied weer genoeg te beleven. Veel mensen zijn blij met onze levendige gemeente waar altijd iets te doen is. Daarom vindt VVD dat de gemeente citymarketing en evenementen moet blijven stimuleren.