Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn actief in de hele maatschappij. Op het gebied van sport, cultuur, natuur en milieu en op sociaal-maatschappelijk gebied. Dit geldt ook voor Goes en de dorpen die eromheen liggen.

Inlooppunt SMWO

Vraag en aanbod in het vrijwilligerswerk is te vinden op de website van het Vrijwilligerspunt Goes, www.vrijwilligerspuntgoes.nl. Ook heeft SMWO een inlooppunt voor vrijwilligers. Daar bent u van maandag tot en met vrijdag tussen 9:30 tot 12:00 uur welkom. Bij het inlooppunt is informatie over vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning op te vragen:

  • advies voor vrijwilligers en voor organisaties
  • themabijeenkomsten voor organisaties over vrijwilligers en vrijwilligerswerk
  • training voor startende vrijwilligers: 'Hoe word ik vrijwilliger?'
  • vrijwillige diensten voor mensen die hulp vragen. Dit als ondersteuning bij zelfstandig wonen

VNG Vrijwilligerspolis

Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers. Zij zijn actief binnen allerlei verenigingen. Een vrijwilliger is bijvoorbeeld:

  • de voorleesmoeder op een basisschool
  • de collectant voor een ‘goede doelen stichting’ of
  • een vrijwilliger die koffie schenkt in een bejaardentehuis

Deze vrijwilligers zijn lang niet altijd (voldoende) verzekerd. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft samen met Centraal Beheer Achmea twee verzekeringspakketten ontwikkeld. 

Vrijwilligerspolis Gemeente Goes

De gemeente Goes heeft bij Centraal Beheer Achmea een doorlopende Vrijwilligersverzekering afgesloten. Deze polis geldt voor alle vrijwilligers die in- of vanuit de gemeente Goes vrijwilligerswerk doen. Het is belangrijk dat het vrijwilligerswerk gericht is op een maatschappelijk doel.

Er is dekking voor aansprakelijkheid van de vrijwilliger, en zaak- en personenschade van de vrijwilliger zelf. De verzekerde bedragen zijn wel beperkt en ondergeschikt op andere verzekeringen.

Bij schade moet u een formulier invullen met onder andere het vrijwilligerswerk dat u uitvoerde. En de oorzaak van de schade bij de andere persoon of die van de eigen schade. Het ingevulde formulier met bijlagen mag u sturen naar verzekeringen@goes.nl. De gemeente Goes zorgt voor het doorsturen van uw schadeclaim aan Centraal Beheer Achmea. Achmea handelt dan met de vrijwilliger waar het om gaat de schade af.

Belangrijk om te weten is dat een stichting of vereniging ook zelf aansprakelijk te stellen is (en daarmee de bestuurders persoonlijk). Daarom is het dringend aan te bevelen dat uw stichting of vereniging een Aansprakelijkheidsverzekering afsluit. Het is ook mogelijk om een  Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Kijk voor meer uitleg op de website van Centraal Beheer Achmea, https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/bedrijfsverzekeringen/vrijwilligersverzekering/vrijwilligers.

Vraag voor meer informatie de Informatiebrochure VNG Vrijwilligersverzekering op bij het klantcontactcentrum. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop onderaan de pagina.

Vragen

Neem voor vragen contact op met Sofie de Winter, 
Juridisch medewerker. Mail hiervoor naar verzekeringen@goes.nl

Opvragen Informatiebrochure VNG Vrijwilligersverzekering

Start aanvraag