Vrijwilligerspenning

De gemeente Goes is trots op inwoners die zich vrijwillig inzetten voor de Goese samenleving. Vrijwilligers en vrijwilligerswerk* zijn belangrijk voor Goes. Het doel van de regeling ‘Frans Naerebout vrijwilligerspenning’ is vrijwilligers op passende wijze te kunnen waarderen en naar de samenleving toe het belang van vrijwilligerswerk duidelijk te maken.

Criteria

Gewaardeerd wordt de vrijwillige inzet (naar duur en/of intensiteit), volgens de volgende criteria:     

  • Het moet gaan om vrijwilligerswerk, wat inhoudt dat werk wordt verricht zonder daarvoor in zijn/haar levensonderhoud van afhankelijk te zijn (onkostenvergoeding is toegestaan).
  • Het moet gaan om werk dat vrijwillig wordt verricht voor een organisatie of voor een of meer inwoners in de gemeente Goes.
  • Het moet gaan om vrijwilligerswerk dat gedurende een langere periode wordt verricht (langer dan 10 jaar, waarbij de jaren dat vrijwilligerswerk wordt gedaan op meerdere fronten en/of meerdere organisaties bij elkaar kunnen worden opgeteld).
  • De intensiteit van het vrijwilligerswerk kan ook onderdeel uitmaken van de beoordeling van een aanvraag. Daarbij gaat het om werk dat gedurende korte tijd, maar zeer intensief wordt verricht. Dit ter beoordeling van het college.
  • De bijzondere prestatie is niet al door een Koninklijke onderscheiding beloond. 
  • Er zijn naast de aanvrager tenminste 2 personen/ instanties die de inzending ondersteunen en geen familie zijn van de vrijwilliger. 
  • Onderbouwing bij de aanvraag, naast waarom de activiteit zo bijzonder is, wat de bovengemiddelde positieve impact is van de activiteit is op de omgeving, en waarom het een goed voorbeeld laat zien aan andere inwoners.
  • Ten slotte kan het werk op zich aanleiding vormen een aanvraag positief te beoordelen. Daarbij valt te denken aan vrijwilligerswerk op een hoog niveau en/of met belangrijke gevolgen voor grote groepen in de gemeenschap c.q. de gehele gemeenschap. Dit ter beoordeling van het college.

waardering

Voor de waardering wordt de vrijwilligerspenning van de gemeente Goes toegekend met de bijbehorende oorkonde.

Toekenning

De beslissing over het toekennen van de vrijwilligerslegpenning berust bij de burgemeester die de overige collegeleden hierover inlicht. 

De vrijwilligerspenning wordt met een korte toespraak door de burgemeester of de locoburgemeester aan betrokkene uitgereikt op een door de aanvrager gekozen datum en locatie.

Start voordracht vrijwilligerspenning

*Vrijwilliger: een natuurlijke persoon die vrijwilligerswerk verricht of onverplicht zijn/haar diensten verleent aan een of meer inwoners in de gemeente. Het dient hierbij te gaan om een inwoner van de gemeente Goes die in de gemeente Goes vrijwilligerswerk verricht.

Vrijwilligerswerk: werk dat al dan niet in organisatorisch verband wordt verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving, zonder dat degene die het verricht daar voor zijn of haar levens­onderhoud van afhankelijk is, c.q. niet meer dan maximaal een vergoeding van gemaakte kosten krijgt.

Meer weten of even overleggen?

Stel uw vraag aan Tom de Koning via t.de.koning@goes.nl. Of bel naar (0113) 249 600