Vragen opvangen vluchtelingen Oekraïne

Bij ons klantcontactcentrum komen vragen binnen over (financiële steun voor) het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne.

De Nederlandse vereniging van Burgerzaken is momenteel met alle gemeenten over dit onderwerp in overleg. Zodra er meer duidelijkheid is, laten we u dat via onze website weten. Kijk voor meer informatie op de website van de IND >  Oekraïne: gevolgen voor verblijf en aanvragen Oekraïners en Russen | Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) Op deze pagina leest u de laatste informatie over de gevolgen van de situatie in Oekraïne voor verblijf en aanvragen.