Vragen en antwoorden over ontwikkelingen in Wolphaartsdijk

Veel inwoners en betrokkenen van Wolphaartsdijk hebben vragen over de toekomstplannen van de gemeente Goes voor de recreatiezone Wolphaartsdijk. Graag gaan we op deze plek op uw vragen in.

Met welke toekomstplannen is de gemeente nu bezig voor de recreatiezone Wolphaartsdijk?

We schrijven een Kadernota recreatiezone Wolphaartsdijk. Uitgangspunt hierbij is: wat is er nodig voor een kwaliteitsverbetering, wat kan er en wat willen we als gemeente?

Wij kijken onder meer naar:
- Past bebouwing in het landschap
- Maximale hoogte van de bebouwing
- Hoeveel verkeer kan de omgeving aan
- Hoeveel slaapplaatsen voor recreanten kunnen we in totaal aanbieden
- In welke mate willen en moeten we rekening met de natuur

Wat is een kadernota eigenlijk?
In een kadernota staan de kaders van wat er in onze (Goese) ogen wel en niet kan en gewenst is in de recreatiezone Wolphaartsdijk.

Dus wat willen we in grote lijnen. Met een kadernota staan de spelregels en randvoorwaarden vast voor ontwikkelingen en veranderingen in de recreatiezone.

Samen met de gemeenten Noord Beveland, Middelburg en Veere én de Provincie Zeeland en het Waterschap Scheldestromen ontwikkelt gemeente Goes ook een Gebiedsvisie Veerse Meer.
Wat hebben de gebiedsvisie en de kadernota met elkaar te maken?

Aansluiten
Onze kadernota moet natuurlijk aansluiten op de Gebiedsvisie Veerse Meer. In de gebiedsvisie komen de toekomstige mogelijke en gewenste ontwikkelingen rond het hele Veerse Meer te staan.

Input voor…
Voor de Gebiedsvisie Veerse Meer wordt toegewerkt naar een 1e fase in het voorjaar van 2020. Deze 1e fase omvat een document met centrale uitgangspunten mét een kaart met daarop aangegeven waar wel en niet ontwikkeld kan worden in de toekomst. De kadernota van Goes is de input voor de 2e (inhoudelijke) fase van de Gebiedsvisie Veerse Meer.
Wij streven ernaar dat Wolphaartsdijk in de gebiedsvisie Veerse Meer ‘aandachtgebied’ wordt. Dat betekent dat we dan in Wolphaartsdijk nieuwe recreatieve activiteiten kunnen ontwikkelen. Natuurlijk blijft bij ons de leefbaarheid in de recreatiezone altijd hoog in het vaandel staan.

Kunt u als betrokkene meedenken en -praten?
Bij het maken van de kadernota houden we natuurlijk rekening met alle input die we de afgelopen maanden van inwoners en betrokkenen hebben gekregen. Er is dus al veel voorwerk verzet.  
In het proces om te komen tot de Gebiedsvisie Veerse Meer en de kadernota worden momenten ingebouwd waarop kan worden meegepraat en -gedacht. U wordt hierover later geïnformeerd.

Wanneer zijn de kadernota en gebiedsvisie Veerse Meer (1e fase) klaar?
We gaan er vanuit dat we in het voorjaar van 2020 kunnen melden wanneer beide documenten gereed zijn. De gemeenteraad zal beide nota’s in de loop van 2020 behandelen.

Beide trajecten kennen een proces dat apart verloopt, maar toch in samenhang met elkaar. De gemeentelijke kadernota vormt input voor de inhoudelijke uitwerking in de tweede fase van de Gebiedsvisie Veerse Meer.

Hoe zit het met de concept recreatievisie Wolphaartsdijk, die in het voorjaar is besproken met betrokkenen?
De gemeenteraad besliste voor de zomervakantie in 2019 dat het aan draagvlak ontbrak voor de Recreatievisie Wolphaartsdijk.

Daarom is ervoor gekozen om eerst een kadernota te maken met de algemene kaders die mede input is voor de gebiedsvisie Veerse Meer. Hierin komen in grote lijnen de mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering te staan en de kaders waarbinnen activiteiten kunnen worden ontplooid.

Wat gebeurt er nu met de concrete plannen die in de recreatievisie Wolphaartsdijk stonden?

In de recreatievisie stonden drie concrete plannen benoemd:
1. De bouw van 66 appartementen (Zuidschor)
2. De bouw van 28 eco-lodges (Zuidvlietpolder)
3. Aanleg van camperplaatsen (Schelphoek)

De initiatiefnemer van plan 3 heeft zich teruggetrokken. Voor andere plannen geldt dat deze straks dienen te passen binnen de randvoorwaarden die vast komen te staan in de kadernota én de Gebiedsvisie Veerse Meer.

De intentie van de gemeente blijft dat de initiatiefnemers van de twee andere plannen ruimte moeten krijgen om deze uit te voeren. De kans bestaat dus wel dat zij, op grond van de gebiedsvisie en kadernota, hun plannen nog moeten aanpassen.