Voorwaarden gebruik Deellokaal

Om het deellokaal in het Bespaarhuis te gebruiken moet u voldoen aan de voorwaarden:

 1. De activiteit heeft als hoofddoel om duurzaamheid in het dagelijks leven van inwoners te stimuleren in brede zin. Informeren, demonstreren, leren en inspireren dragen bij aan bewustwording hiervan.
 2. De organisator meldt zijn/haar activiteit aan door te mailen naar stadskantoor@goes.nl .
 3. De georganiseerde activiteit is openbaar: iedereen mag zich aanmelden/meedoen.
 4. Activiteit heeft geen commercieel, politiek en/of religieus karakter.
 5. Gebruik van het logo alle B-tjes helpen in communicatie/promotie van de activiteit.
 6. Organisator is verantwoordelijk voor zijn ‘gasten’.
 7. De ruimte(s) wordt opgeruimd en schoon achtergelaten. Afval in daarvoor bestemde bakken.
 8. Bij gebruik koffie- en thee wordt ook de keuken en het gebruikte servies schoon achtergelaten.
 9. Inrichten ruimte (neerzetten tafels/stoelen, beamer, geluid etc.) door organisator.
 10. Activiteit wordt van tevoren via de mail aangemeld en de ruimte gereserveerd. Gemeente Goes bepaalt of de ruimte op de gewenste dag/tijdstip beschikbaar is.
 11. Gemeente Goes beslist of een activiteit kan plaatsvinden.
 12. Gemeente Goes kan een activiteit annuleren als blijkt dat spelregels niet worden nageleefd.