Voorwaarden eenmalige energietoeslag bekend

Het kabinet kondigde eind 2021 een eenmalige energietoeslag voor mensen met een minimum inkomen aan. Het is inmiddels bekend wanneer de regeling aan te vragen is en welke voorwaarden daarvoor gelden.

De eenmalige energietoeslag is € 800 euro netto.

Automatische betaling

De eenmalige energietoeslag wordt automatisch betaald aan inwoners van de Bevelandse gemeenten die bekend zijn bij GR de Bevelanden. Dit zijn inwoners die:

  • een (aanvullende) bijstandsuitkering via GR de Bevelanden betaald krijgen;
  • een IOAW- of IOAZ-uitkering via GR de Bevelanden ontvangen;
  • gebruikmaken van het Declaratiefonds en individuele inkomenstoeslag;
  • een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) van de Sociale Verzekeringsbank ontvangen;
  • een maandelijkse Bbz-uitkering voor levensonderhoud via GR de Bevelanden betaald krijgen. 

Inwoners die onder deze regelingen vallen, hoeven niets te doen. Zij ontvangen de eenmalige energietoeslag op 28 april 2022.

Valt u niet onder een van bovenstaande regelingen?

Heeft u een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum? En heeft u een energiecontract en betaalt u energiekosten? Dan heeft u vanaf 1 mei 2022 de mogelijkheid om de energietoeslag aan te vragen. Een aanvraag doet u altijd per huishouden.

Inkomensgrenzen

Hieronder vindt u de inkomensgrenzen per leeftijdscategorie en soort huishouden (120% van de bijstandsnorm). Alle bedragen zijn netto bedragen en zijn zowel exclusief als inclusief vakantiegeld vermeld (5%).

Personen ouder dan 21 maar niet pensioengerechtigd

Per maand exclusief vakantiegeld

Per maand inclusief vakantiegeld

Alleenstaande en alleenstaande ouders

€ 1.244,54

€ 1.310,05

Gehuwden

€ 1.777,92

€ 1.871,50

 

Pensioengerechtigden

Per maand exclusief vakantiegeld

Per maand inclusief vakantiegeld

Alleenstaande en alleenstaande ouder

€ 1.382,89

€ 1.455,67

Gehuwden

€ 1.872,49

€ 1.971,05

 

Kostendelers 21 - pensioengerechtigden

Per maand exclusief vakantiegeld

Per maand inclusief vakantiegeld

Tweepersoonshuishouden

€   888,96

€   935,75

Driepersoonshuishouden

€   770,44

€   810,98

Vierpersoonshuishouden

€   711,17

€   748,60

Vijfpersoonshuishouden

€   675,61

€   711,17

Zespersoonshuishouden

€   651,91

€   686,22

 

Kostendelers pensioengerechtigden

Per maand exclusief vakantiegeld

Per maand inclusief vakantiegeld

Tweepersoonshuishouden

€   936,25

€   985,52

Driepersoonshuishouden

€   811,41

€   854,12

Vierpersoonshuishouden

€   749,00

€   788,42

Vijfpersoonshuishouden

€   711,55

€   749,00

Zespersoonshuishouden

€   686,58

€   722,72

Eenmalige energietoeslag aanvragen

De eenmalige energietoeslag is per 1 mei 2022 aan te vragen via de website van GR de Bevelanden. Vraagt u het liever op papier aan? Haal dan in het Stadskantoor een formulier met retourenvelop.

Vragen

Bel voor vragen naar (0113) 239 100. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 08:30 en 17:00 uur en op vrijdag tussen 08:30 en 12:30 uur.