Vooroverleg Omgevingsvergunning

Wanneer u plannen heeft om te (ver)bouwen dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. De afdeling Dienstverlening onderzoekt graag of uw (ver)bouwplan behoort tot de categorie vergunningsvrije bouwwerken.

 • 1 Huidige: Toelichting
 • 2 Uw gegevens
 • 3 Gegevens van de gemachtigde
 • 4 1. Algemeen
 • 5 2. Bestemmingsplan
 • 6 3. Welstand
 • 7 4. Slopen
 • 8 5. Bomen
 • 9 6. Inrit
 • 10 7. Brandveilig gebruik
 • 11 8. Bijlage
 • 12 Voorbeeldweergave
 • 13 Voltooid
Verplicht Aanduiding van verplicht veld

Mee te sturen gegevens
Om uw verzoek adequaat te kunnen beoordelen dienen onderstaande gegevens als bijlage bij uw verzoek te worden meegezonden. Als de ingediende stukken niet juist zijn of onvolledig, kan dit de beoordeling beïnvloeden.

 • Tekening(en) van de bestaande en nieuwe plattegrond(en) met renvooi, de hoofdmaatvoering en gebruik van de ruimte (schaal 1:100);
 • Tekening(en) van de bestaande en nieuwe lengte- en dwarsdoorsneden, inclusief peil- dakvoetenbouwhoogte (schaal 1:100);
 • Tekening(en) van de bestaande en nieuwe gevelaanzichten (schaal 1:100);
 • Overzicht van de aanwezige bebouwing;
 • Kleurenfoto’s van bestaande bouwwerk en de naast gelegen gebouwen en directe omgeving;
 • Situatietekening met maatvoering (schaal 1:1000);
 • Materiaallijst en kleurschema’s (alleen van toepassing bij Welstandtoets).

Bij het digitaal indienen van uw vooroverleg moeten bijbehorende tekeningen in Pdf-formaat worden aangeleverd. Foto’s mogen in PNG of JPG-formaat worden aangeleverd.

U kunt maar maximaal 30MB meesturen aan bijlagen!!