Voorontwerpbestemmingsplan 'Hotel Goes'

Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat van 5 mei tot en met 15 juni het voorontwerpbestemmingsplan ‘Hotel Goes’ te vinden is op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPBP04-VO99.

Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. Hiermee voldoet de gemeente aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de Inspraakverordening.

Van der Valk Hotel Goes heeft de wens om een nieuw hotel te realiseren aan de Anthony Fokkerstraat 100 te Goes. Het plan gaat over een hoteltoren van 55 meter hoog en een lager deel van 18 meter hoog. De nieuwbouw moet ten zuidoosten van het bestaande hotel komen te staan. Nadat het pand klaar is voor gebruik, worden de huidige hotelkamers gesloopt. In het nieuwe hotel komen 151 hotelkamers, 20 meer dan in het oude. Het bestaande hoofdgebouw blijft staan en gaat dienst doen als zalencentrum/congres- en conferentieruimte.

Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’ laat nieuwbouw van een hotel met een hoogte van 55 meter op de mogelijke locatie niet toe. Om medewerking te verlenen aan het project, moet het bestemmingsplan worden herzien. Het nieuwe bestemmingsplan vervangt het huidige bestemmingsplan voor het perceel Anthony Fokkerstraat 100.

Tijdens de genoemde periode is het mogelijk om in te spreken. Inspraakreacties in de vorm van vragen, wensen of opmerkingen mag u per mail sturen aan stadskantoor@goes.nl. Of via de post aan de gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Vermeld daarbij wel dat het om een ‘Inspreekactie Hotel Goes’ gaat.