Visie recreatiezone Wolphaartsdijk

De gemeente Goes heeft een visie voor de recreatiezone Wolphaartsdijk opgesteld. In november 2021 is deze aandachtsgebiedsvisie samen met de Gebiedsvisie Veerse Meer vastgesteld door de gemeenteraad. De visie Recreatiezone Wolphaartsdijk beschrijft de omgevingskwaliteiten van het gebied rond Wolphaartsdijk en stelt de kaders voor verdere ontwikkelingen.

Waarom deze visie?

Op dit moment kunnen inwoners en toeristen prettig recreëren in de recreatiezone rond Wolphaartsdijk. Toch ervaren veel mensen het gebied niet als een ‘echt’ recreatiegebied.  Er zijn veel barrières, de uitstraling laat te wensen over en samenhang ontbreekt. Het gebied verdient daarom een kwaliteitsslag. Om dit mogelijk te maken en het gebied ook voor de toekomst vitaal en aantrekkelijk te houden, wil de gemeente Goes ondernemers kleinschalige uitbreidingsruimte bieden. Voorgestelde ontwikkelingen moeten passen bij de schaal en uitstraling van de recreatiezone, van Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge. Kortom: bij het gebied. Daarnaast moeten ze extra waarde toevoegen op maatschappelijk gebied en op het gebied van de natuur.

Visie recreatiezone Wolphaartsdijk

Via de knop hieronder is het document 'Visie recreatiezone Wolphaartsdijk' op te vragen

Start aanvraag