Visie recreatiezone Wolphaartsdijk

De gemeente Goes werkt aan een visie voor de recreatiezone Wolphaartsdijk. Deze visie maakt deel uit van de Gebiedsvisie Veerse Meer. De visie Recreatiezone Wolphaartsdijk beschrijft de omgevingskwaliteiten van het gebied rond Wolphaartsdijk en stelt de kaders voor verdere ontwikkelingen.

Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders de conceptvisie vastgesteld en is deze voor besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Iedereen heeft deze vier weken lang kunnen inzien. Deelnemers hebben het concept toegestuurd gekregen. Ook was het concept te downloaden op onze website. Vervolgens wordt de recreatievisie waar nodig aangepast en voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt de visie uiteindelijk vast.

Waarom deze visie?

Op dit moment kunnen inwoners en toeristen prettig recreëren in de recreatiezone rond Wolphaartsdijk. Toch ervaren veel mensen het gebied niet als een ‘echt’ recreatiegebied.  Er zijn veel barrières, de uitstraling laat te wensen over en samenhang ontbreekt. Het gebied verdient daarom een kwaliteitsslag. Om dit mogelijk te maken en het gebied ook voor de toekomst vitaal en aantrekkelijk te houden, wil de gemeente Goes ondernemers kleinschalige uitbreidingsruimte bieden.  Voorgestelde ontwikkelingen moeten passen bij de schaal en uitstraling van de recreatiezone, van Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge. Kortom: bij het gebied. Daarnaast moeten ze extra waarde toevoegen op maatschappelijk gebied en op het gebied van de natuur.

Recreatiezone in 2030

Hoe ziet die toekomst eruit? In 2030 is recreatiezone Wolphaartsdijk een plek waar iedereen kan recreëren: dorpsbewoners, andere inwoners van de gemeente Goes, dagrecreanten en vakantiegangers. De recreatiezone vormt duidelijk een geheel. Het gebied is in trek door de rust, de ruimte en het uitzicht over het Veerse Meer. Het gebied heeft een aantrekkelijke uitstraling en biedt prettige voorzieningen voor bezoekers, bewoners en ondernemers. Bovendien is het goed bereikbaar.

Participatietraject

Bij het maken van de conceptvisie hoorde een participatietraject. Via een vragenlijst kon iedereen zijn of haar mening geven over verschillende onderwerpen. Later is hier in online sessies dieper op ingegaan en is over verschillende punten gediscussieerd. Als laatste stap kon iedereen reageren op de conceptvisie. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om de visie vast te stellen.

De meningen over de toekomst van recreatiezone Wolphaartsdijk verschillen sterk. Op verschillende punten kunnen partijen het met elkaar eens worden. In andere gevallen moet de gemeente een keuze maken. Het blijft dan ook vooral zoeken naar een evenwicht  tussen de natuurwaarden in het gebied en de recreatiemogelijkheden.