Verkoopinformatie bouwgrond

De gemeente Goes geeft op verschillende plekken bouwkavels uit voor woningen van particulieren. Hier leest u meer over de grondprijzen en over de mogelijkheden van de erfpachtregeling.

Grondprijzen

De prijzen voor bouwgrond in de gemeente Goes verschillen per bouwplaats. De gemeente heeft de grondprijzen die gelden vanaf 1 januari 2023, vastgelegd in een grondprijzenbrief. De prijzen in deze brief gelden tot het college van burgemeester en wethouders een nieuwe grondprijzenbrief vaststelt. De geldende grondprijzenbrief is verkrijgbaar via het klantcontactcentrum van de gemeente. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop hieronder.

Erfpachtregeling

De gemeente Goes heeft een erfpachtregeling. Dit kan interessant zijn als u een nieuwbouwhuis wil kopen. Een nieuwbouwhuis kopen is een flinke investering. En soms heeft u daarbij een financieel steuntje in de rug nodig. De erfpachtregeling kan dan een goede oplossing zijn.  

Let op: de erfpachtregeling is alleen van toepassing op bouwgronden waarvan de gemeente zelf eigenaar is.

Wat is de erfpachtregeling?

Bovenop de kosten van de aankoop van uw huis komen normaalgesproken de kosten van de bouwgrond. Binnen de Erfpachtregeling van de gemeente Goes werkt dat anders. U koopt zelf de 'stenen' van ­ de woning en alles wat er bij de bouw van een huis komt kijken, maar de bouwgrond huurt u van de gemeente Goes. U hoeft daardoor minder te lenen bij de bank. Zo krijgt u uw financiering makkelijker rond. De erfpachtregeling kan voor u dus nét het verschil maken.

Afkoopbaar of voor altijd?

De grondprijs van uw bouwkavel blijft tijdens de looptijd van de erfpachtregeling gelijk. U kunt op elk gewenst moment de grond kopen, tegen de waarde op het moment van uitgifte. Dat geeft u en de bank zekerheid. Wilt u de grond niet kopen en blijven erfpachten? Dan kan dat ook. De erfpacht blijft altijd geldig.

Kom ik in aanmerking voor de Erfpachtregeling?

Koopt u een woning in een van de nieuwbouwprojecten van de gemeente Goes? Dan komt u automatisch in aanmerking voor de erfpachtregeling. De erfpachtregeling geldt voor alle nieuwbouwprojecten van de gemeente Goes. 

Erfpacht voor bedrijven

Ook bedrijven die nieuw willen bouwen op grond van de gemeente Goes, kunnen gebruik maken van de erfpachtregeling. Wel verwacht de gemeente dat ondernemers zelf een substantiële investering doen door de bouw van een bedrijfspand en woning.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de  Erfpachtregeling van de gemeente Goes? Neem dan contact op met afdeling Omgeving & Economie. Bel naar 14 0113. 

 

Grondprijzenbrief gemeente Goes opvragen

Start aanvraag