Verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen

Algemeen

Wilt u in een ander land trouwen? Dan heeft u soms een huwelijksbevoegdheidsverklaring nodig. In dit document staat dat u op dit moment niet getrouwd bent en dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen.

Voorwaarden

  • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U of uw partner bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Goes.
  • Woont u niet meer in Nederland? Dan vraagt u de verklaring aan bij uw laatste woonplaats voor u naar het buitenland vertrok.
  • Bent u nooit ingeschreven geweest in Nederland? Vraag de verklaring dan aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u wilt gaan trouwen.
  • Minderjarigen hebben toestemming nodig van hun ouders (of voogd) en in sommige gevallen ook van de overheid (de minister van Justitie).
  • Onder curatele gesteld? Dan heeft u eerst toestemming nodig van de curator.
  • Documenten uit het buitenland die niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgesteld, moet u eerst in het Nederlands laten vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland.
  • Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben (kijk op de website van de Rijksoverheid.

Nodig bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag heeft u een geldig identiteitsbewijs van u en uw partner nodig. Daarnaast kan de gemeente u soms nog vragen andere documenten in te leveren:

DocumentWanneer nodig?Toelichting
Een recent afschrift van uw geboorteakte en die van uw partnerAls u of uw partner in het buitenland geboren is en deze buitenlandse geboorteakte nog niet is geregistreerd in de Basisregistratie PersonenDe geboorteakte vraagt u aan in uw geboorteland
Verklaring van woonplaats, nationaliteit en van burgerlijke staatAls u of uw partner in het buitenland woontDe verklaring vraagt u aan in uw huidige woonplaats
Een echtscheidingsakte of akte van ontbinding van een geregistreerd partnerschap of een overlijdensakteWanneer u eerder gehuwd bent geweest/ partnerschap hebt gehad en de akte nog niet is geregistreerd in de BRPDe akte vraagt u aan in de gemeente waar u toen bent getrouwd/partnerschap bent aangegaan. De overlijdensakte vraagt u aan in de gemeente waar uw partner is overleden

Behalve van de identiteitsbewijzen moet u van alle documenten het origineel meesturen.

Aanvragen

U kunt de verklaring van huwelijksbevoegdheid op verschillende manieren aanvragen:

Aan de balie

Afspraak maken

Schriftelijk

Stuur een aangetekende brief naar de afdeling Dienstverlening ter attentie van de burgerlijke stand. Vermeld daarin dat u een verklaring van huwelijksbevoegdheid wilt hebben.

Hoelang duurt het?

  • Bij een aanvraag aan de balie: u krijgt u de verklaring direct mee als u alle originele benodigde documenten bij u heeft.
  • Bij een schriftelijke aanvraag: Als uw aanvraag compleet is, krijgt u de verklaring na ongeveer één week toegestuurd, samen met uw originele documenten via de post.

Goed om te weten

Moet u het document laten vertalen? Dan kunt u dat laten doen door een beëdigd tolk/vertaler. Kijk op Nederland wereldwijd voor meer informatie.

De verklaring van huwelijksbevoegdheid is 6 maanden geldig, vanaf de datum van opmaak. Dat is de datum waarop de gemeente de verklaring heeft opgemaakt. (Artikel 49 a, lid 4 BW1).

Kosten 2024

€ 29,00