Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Algemeen

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties vragen daar soms om. Bijvoorbeeld als u werkt in de kinderopvang, het onderwijs of om een wapenvergunning aan te vragen.

Let op: vraag de verklaring alleen aan bij Dienst Justis. Er zijn bedrijven die aanbieden om een verklaring voor u aan te vragen. Hiervoor betaalt u extra geld. Maak hier geen gebruik van. Dienst Justis werkt niet samen met deze bedrijven.

Via bovenstaande link kan uw werkgever met behulp van eHerkenning een VOG aanvraag voor u doen. Dit is sneller en goedkoper.

Zelf aanvragen

Vraag de verklaring online aan met behulp van DigiD. Hiervoor heeft u een volledig ingevuld aanvraagformulier van de Dienst Justis nodig. Let op: maak gebruik van de nieuwste versie 'augustus 2023'. Deze datum staat onderaan het formulier.

Er is een apart aanvraagformulier voor als u gaat werken in de kinderopvang of gastouderopvang. Deze vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Gratis verklaring vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligers die met kinderen of kwetsbare personen werken, mogen gratis een VOG aanvragen. De vrijwilliger toont met de VOG aan dat hij of zij geen strafbare feiten op zijn of haar naam heeft staan, die het vrijwilligerswerk in de weg staan.

Kosten 2024

Kosten Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Aanvragen online, door werkgever€ 33,85
Aanvragen bij gemeente, online met DigiD€ 41,35