Verkiezingsposters, afspraken aanplakken

Algemeen

Politieke groeperingen kunnen voor een verkiezing posters plakken op speciaal daarvoor geplaatste verkiezingsborden. Hiervoor zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot aanplakborden, locaties, het plakken en de periode van plakken.

Aanplakborden

De politieke groeperingen plakken hun verkiezingsposters zelf op de daartoe door de gemeente geplaatste verkiezingsborden. Het gebruik van de borden is voor alle partijen gratis. Het is voor derden niet toegestaan reclame- en/of andere uitingen aan te brengen op deze borden. Verkiezingsleuzen of opschriften mogen niet meer worden aangebracht op de openbare weg, zoals bijvoorbeeld reclame rond lantaarnpalen.

Locaties verkiezingsborden

Plaatsen waar de aanplakborden t.b.v. verkiezingen komen te staan:

Goes

 • Ringbaan West (tussen Tiendenplein en Ronda Gosaplein)
 • Ringbaan West (tussen Tiendenplein en Westplein)
 • Koepoort
 • Van Hertumweg (tussen afslag Industriestraat en Poelplein)
 • ’s Gravenpolderseweg (t.h.v. fietsoversteek Rossinipad)
 • Oostsingel (t.h.v. kruising Heernisseweg)

‘s-Heer Arendskerke

 • Torenring (t.h.v. nr. 44 B)

’s-Heer Hendrikskinderen

 • Oude Rijksweg (t.h.v. nr. 4)

Kloetinge

 •  Lewestraat (t.h.v. kruising Zomerweg)
 •  Weggedeelte Oranjeweg tussen s'Heer Elsdorpweg en Vogelzangseweg westzijde

Kattendijke

 •  Dorpsstraat (t.h.v. kruising Reijmersweg)

Wilhelminadorp

 •  I.G.J. Van den Boschstraat (hoek Brugstraat)

Wolphaartsdijk

 •  Oostkerkestraat (hoek Hoofdstraat)

Het plakken

In de gemeente Goes plakken de politieke groeperingen zelf verkiezingsposters op de aanplakborden.

 • Per bord mag maximaal 1 poster per politieke partij worden aangebracht.
 • Er moet zodanig worden geplakt dat er zoveel mogelijk vrije ruimte overblijft voor andere verkiezingsposters en er niet over andere posters heen wordt geplakt.
 • De gemeente Goes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verwijdering van verkiezingsposters door onbevoegden.
 • Het formaat van de poster is maximaal 50 x 60 cm (bxh).
 •  De posters moeten worden opgeplakt met een goede kwaliteit behangplaksel.
 • Verkiezingsposters mogen niet in strijd zijn met de doelstelling van de verkiezing, de openbare orde en/of de goede zeden.

Periode

De politieke partijen worden ook in de gelegenheid gesteld om woensdagavond 15 februari 2023 van 19:00 tot 21:00 in de loods van Openbare Ruimte (Troelstralaan 1) de posters alvast op de borden te komen plakken. De partijen moeten zelf zorgen voor het materiaal. Water is beschikbaar.

De borden zullen vanaf 25 februari op de locaties staan. Mocht er geen gebruik gemaakt (kunnen) worden van bovenstaande mogelijkheid, dan kan alsnog op de locaties zelf geplakt worden.