Verhuizing doorgeven

Algemeen

Verhuist u naar of binnen de gemeente Goes? Dan moet u dat online met DigiD melden bij de gemeente Goes. Verhuist u van de gemeente Goes naar een andere gemeente? Dan meldt u de verhuizing bij uw nieuwe gemeente. Let op: u moet dit niet gebruiken als u vanuit het buitenland naar Goes komt.

Verhuizing doorgeven

Vooraf:

Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Achteraf:

Als u al verhuisd bent, moet u dat binnen vijf dagen melden. Geeft u het na vijf dagen door, dan geldt de dag van het doorgeven als verhuisdatum. U kan dit dan alleen aan de balie doorgeven. Het maken van een afspraak is dan noodzakelijk.

Te laat:

Bent u te laat met doorgeven, dan heeft dit gevolgen voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering of uw parkeervergunning.

Verhuist u naar het buitenland?

Verhuist u vanuit de gemeente Goes naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie

Wie kan een verhuizing doorgeven?

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is, mag zelf zijn of haar verhuizing doorgeven
 • Ouders, voogden of verzorgers geven de verhuizing voor hun minderjarige kinderen door
 • Curatoren geven de verhuizing door voor mensen die onder curatele zijn gesteld
 • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen
 • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen
 • Meerderjarigen mogen de verhuizing doorgeven voor personen die hen daarvoor hebben gemachtigd
 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont
 • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

Verhuizing kind tussen ouders en/of gezaghouders

Als kinderen van de ene ouder naar de andere ouder verhuizen dan is toestemming nodig van de ouder op het huidige adres. Wanneer online toestemming is gegeven kan de ouder of gezaghouder waar het kind naartoe verhuist een afspraak maken aan de publieksbalie om de verhuizing af te ronden.

Start doorgeven toestemming verhuizing kind tussen ouders en/of gezaghouders

LET OP: na het geven van de toestemming verhuizing kind tussen ouders en/of gezaghouders moet de ouder waar het kind gaat wonen de verhuizing nog doorgeven aan de gemeente.

Online regelen

Bij het invullen van het formulier moet u bewijsstukken toevoegen. Afhankelijk van uw situatie heeft u naast uw DigiD nodig:

 • een huurcontract of koopcontract
 • als u bij iemand gaat inwonen: De hoofdbewoner van het adres waar u gaat wonen moet zelf met behulp van DigiD in het online verhuisformulier of via het formulier "Verklaring inwoning hoofdbewoner" toestemming geven. Wanneer er niet tijdig toestemming wordt gegeven door de hoofdbewoner, kan dit gevolgen hebben voor de verhuisdatum

Om adresfraude te voorkomen heeft de gemeente risicoprofielen vastgesteld. Als u valt onder een van onderstaande profielen vragen wij u de daarbij genoemde aanvullende stukken te uploaden.

Risicoprofielen

 1. een aangever, waarbij regelmatig (meer dan 2 keer in de laatste vijf jaar) een adres op de persoonslijst in onderzoek staat, uploaden huur- of koopcontract
 2. een aangever die meerdere keren per jaar (meer dan drie keer) van adres wijzigt, uploaden huur- of koopcontract
 3. een aangever die zich wil laten inschrijven op een (woon)adres waarop al inwoners staan ingeschreven, uploaden verklaring inwoning
 4. een aangever die zich wil laten inschrijven op een adres waar kamerbewoning is toegestaan, uploaden huurcontract
 5. een aangever in de leeftijd van 17 tot 23 jaar die zich wil laten inschrijven op het adres van een familielid, uploaden verklaring inwoning
 6. een aangever die zich vestigt vanuit het buitenland met een reisdocument waarvan de geldigheid verstreken is, uploaden huur- of koopcontract

Aan de balie

 • een geldig identiteitsbewijs (een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs)
 • als u bij iemand gaat inwonen: een toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner en een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs.
 • Een afspraak

Risicoprofielen

Om adresfraude te voorkomen heeft de gemeente risicoprofielen vastgesteld. Als u valt onder een van onderstaande profielen vragen wij u de daarbij genoemde aanvullende stukken te uploaden.

 1. een aangever die zich vestigt, en is uitgeschreven uit de BRP omdat na onderzoek is gebleken dat hij niet meer woonachtig was op zijn oude adres en een nieuw adres niet was te traceren. Het gaat dan om de zogenaamde VOW’ers (Vertrokken onbekend waarheen), huur- of koopcontract en in persoon verschijnen 
 2. een aangever, waarbij regelmatig (meer dan 2 keer in de laatste vijf jaar) een adres op de persoonslijst in onderzoek staat, meenemen: huur- of koopcontract
 3. een aangever die meerdere keren per jaar (meer dan drie keer) van adres wijzigt, meenemen huur- of koopcontract
 4. een aangever die zich wil laten inschrijven op een (woon)adres waarop al inwoners staan ingeschreven, meenemen verklaring inwoning
 5. een aangever die zich wil laten inschrijven op een adres waar kamerbewoning is toegestaan, meenemen huurcontract
 6. een aangever in de leeftijd van 17 tot 23 jaar die zich wil laten inschrijven op het adres van een familielid, meenemen verklaring inwoning
 7. een aangever die zich vestigt vanuit het buitenland met een reisdocument waarvan de geldigheid verstreken is, meenemen huur- of koopcontract