Vergunningvrij bouwen

Algemeen

Iedereen verandert wel eens iets aan zijn woning: een aanbouw, een dakkapel, een garage, een nieuwe badkamer. Het verbouwen van een woning kan niet zomaar. Maar wanneer mag u zonder vergunning verbouwen en wanneer vraagt u een omgevingsvergunning aan?

Besluit omgevingsrecht (Bor)

In het Besluit omgevingsrecht (Bor) is een groot aantal bouwwerken genoemd die onder bepaalde voorwaarden zonder omgevingsvergunning gebouwd mogen worden. In grote lijnen komt het er op neer dat u aan de achterkant van uw woning of van een ander hoofdgebouw in veel gevallen geen vergunning nodig heeft als u iets wilt bouwen. Aan de voorkant en aan de zijkant, als die aan de openbare ruimte grenst, gelden strengere voorwaarden.


De regels waaraan een bouwwerk moet voldoen om zonder vergunning gebouwd te mogen worden, zijn te raadplegen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook kunt u met behulp van het Omgevingsloket kijken of u een vergunning nodig heeft. Voor meer informatie kunt u ook bij de gemeente terecht.

Regels bij vergunningvrij bouwen

Vergunningvrij bouwen betekent niet dat er geen regels gelden.
Als u geen vergunning nodig heeft, moet u nog wel rekening houden met het volgende:

 • Bouwbesluit
  U moet zich houden aan de eisen van het Bouwbesluit. Hierin staat aan welke bouwtechnische eisen een bouwwerk minimaal moet voldoen. Bijvoorbeeld wat betreft veiligheid, gezondheid en energiezuinigheid. Op rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over het Bouwbesluit. Op bouwbesluitonline.nl vindt u de complete tekst van het Bouwbesluit.
   
 • Omgevingsplan
  Sommige vergunningvrije bouwwerken moeten aan het omgevingsplan voldoen. Bij de gemeente kunt u nagaan of dit vereist is en of uw plan voldoet. Als uw bouwplan niet aan het omgevingsplan voldoet, kunt u proberen een vergunning voor afwijking van het omgevingsplan te krijgen.
   
 • Welstandseisen
  Een vergunningvrij bouwwerk hoeft in beginsel niet aan de welstandseisen te voldoen. Als uw vergunningvrije bouwwerk in ernstige mate in strijd is met de welstandseisen, kan de gemeente echter toch ingrijpen. Bijvoorbeeld als u uw gevel knalroze verft. Welke welstandseisen er zijn, staat in de welstandsnota van uw gemeente.
   
 • Burenrecht
  Bij iedere verbouwing - vergunningvrij of vergunningplichtig - gelden de regels van het burenrecht.

Vergunningcheck

Als u twijfelt, kunt u de vergunningcheck bij het Omgevingsloket doen. Uit de check blijkt of u een vergunning nodig heeft voor de activiteiten die u wilt uitvoeren. Als blijkt dat u een vergunning nodig heeft, dan laat de check ook zien welke stukken u moet meezenden bij uw aanvraag.

Kosten 2024

De vergunningcheck is gratis. Als uit de check blijkt dat u een vergunning nodig heeft kunt u een officiële aanvraag indienen. Hiervoor worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden ’leges’ genoemd. Leges worden berekend volgens een tarieventabel, die onderdeel uitmaakt van de door de gemeenteraad vastgestelde legesverordening. Deze is te raadplegen op www.overheid.nl.