Vergunning aanvragen voor het weghalen van bomen

Hoe vraag ik een vergunning aan om een boom weg te halen?

Een vergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket. Hier kunt u direct nagaan of een vergunning nodig is voor het weghalen van uw boom. Ook krijgt u een overzicht van de gegevens die u moet aanleveren.

Meestal ontvangt u binnen 8 weken een besluit over de aanvraag. Als u de boom of bomen weghaalt in combinatie met andere werkzaamheden dan kan dit langer duren. Als u de vergunning krijgt, wordt dit gepubliceerd op www.overheid.nl. Daarna volgt een bezwaartermijn van 6 weken. Pas als de termijn verstreken is en er geen bezwaar is gemaakt, mag u de boom of bomen weghalen.

Wij handhaven op het zonder vergunning weghalen van een boom of bomen die op de Bomenlijst staan.

Vragen?

Heeft u vragen over vergunningen voor het weghalen van een boom? Neem dan contact op met Barry van den Berge via b.vanden.berge@goes.nl.