Verenigingen voor ondernemers

In Goes vindt u verschillende verenigingen voor ondernemers: OCG, OOG, Echtgoes.nl, Beveiliging Bedrijventerreinen en andere.

Ondernemers Contact Goes

Het OCG behartigt de belangen van ondernemingen in Goes en omgeving. Het Ondernemers Contact Goes (OCG) is in 1988 opgericht met als doel de belangenbehartiging van de leden. Bij het OCG ligt de nadruk op het bevorderen van onderlinge contacten voor de Goese 'business-to-business' ondernemers.

Het lidmaatschap staat open voor ondernemingen in de gemeente Goes en omgeving. Er is maandelijks een netwerkbijeenkomst of andere activiteit om de contacten tussen de leden onderling en het bestuur te bevorderen.  Het OCG geeft u toegang tot een breed netwerk en vormt een klankbord in het 'business-to-business' segment van de gemeente Goes.

Postbus 8
4460 AA Goes
bestuur@ocggoes.nl
www.ocggoes.nl

Ondernemers Organisatie Goes

De vereniging Ondernemers Organisatie Goes (OOG) behartigt de belangen van de ondernemers in de binnenstad. Op economisch, vaktechnisch en sociaal terrein. Het OOG organiseert winkelacties, evenementen en tentoonstellingen.

Secretariaat OOG
Postbus 120
4460 AC Goes
www.oogfocus.nl

Beveiliging Bedrijventerreinen

De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Goes biedt ondernemers een platform voor professionele én betaalbare beveiliging. Deze is sinds 1997 de gesprekspartner voor gemeente, politie en brandweer. Doel van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen is het toenemend aantal inbraken bij bedrijven, vernielingen en andere overlast op de bedrijventerreinen te verminderen en zoveel mogelijk te voorkomen.

De stichting heeft momenteel een contract met Elie Beveiliging. In dit contract staan afspraken over een actief preventiebeleid, de surveillancedienstverlening en alarmopvolging bij de aangesloten deelnemers. De deelnemers sluiten een deelcontract af met Elie Beveiliging. Dit met de mogelijkheid om extra diensten in te kopen, zoals key-holding, brand- en sluitronde. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.sbbgoes.nl.

Overige links