Verduurzamen sportaccommodaties

Advies en stimulering

Verduurzamen vraagt vaak maatwerk. Om energiekosten te besparen, kan ondersteuning en advies bij het realiseren van energiebesparende maatregelen (denk aan LED-verlichting, zonnepanelen en warmte oplossingen) aangeboden worden. Verschillende organisaties kunnen sportclubs hierbij helpen. Hieronder zetten we de mogelijkheden op een rijtje.

Ook kan een scan van het clubgebouw inzichten geven. Clubs kunnen ondersteuning krijgen bij het in kaart brengen van hun ambities tot realisatie, inclusief financieel advies. De scan wordt uitgevoerd door:

  • SportZeeland - Klik hier voor meer informatie.
  • Sportstroom - Klik hier voor meer informatie.

Andere adviserende partijen zijn:

Energieservicepunt Zeeland
Het Energieservicepunt Zeeland werkt samen met de Groene Club, die een volledig traject aanbiedt om clubs te helpen verduurzamen. Ze bieden lokale duurzame energie-initiatieven ondersteuning in elke fase. Ze hebben onder andere de ‘zelfscan’ ontwikkelt, waarmee verenigingen zelf de huidige situatie in beeld kunnen brengen. Verder geven ze advies over energie besparen, het zelf opwekken van energie en het vervangen van oude veldverlichting door LED-verlichting.

Rabo Clubsupport Ondersteuning
De Rabobank biedt met Rabo ClubSupport ondersteuning op maat om de ambities, zoals verduurzaming van de accommodatie, van een vereniging waar te maken.

Subsidies


Subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)

De BOSA subsidie is bedoeld voor niet btw-plichtige sportorganisaties. Het subsidiebedrag moet in 2023 minimaal 2.500 euro bedragen. Kosten voor de bouw en het onderhoud van een sportaccommodatie en voor de aanschaf van sportmaterialen zijn subsidiabel. Deze kosten (incl. btw) komen in aanmerking voor 20% subsidie. Voor investeringen op het vlak van duurzaamheid, toegankelijkheid en klimaatadaptie geldt een extra subsidiepercentage van 10%, dus 30% subsidie in totaal. Alleen maatregelen van de Maatregelenlijst BOSA komen in aanmerking voor deze bonus. Klik hier voor meer informatie.

Hoewel de BOSA de meest voor de hand liggende subsidie is, kunnen de TEK en EIA onder sommige voorwaarden ook mogelijk zijn.

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale kosten. De onderneming staat ingeschreven in het handelsregister, dit kan ook een sportclub zijn, en verbruikt jaarlijks tenminste 5.000 m3 gas of 50.000 KWh elektriciteit. U komt in aanmerking als uw energiekosten ten minste 12,5% bedragen van uw omzet. De tegemoetkoming betreft 50% van de kosten boven een drempelprijs (1,10 euro/ m3 gas, 0,35 cent/KWh elektriciteit).

Met deze maatregel wordt een deel van de sportsector geholpen, maar ook een deel niet. Dit geldt bijvoorbeeld voor verenigingen die tussen het prijsplafond voor kleinverbruikers en de ondergrens van de TEK-regeling vallen.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De EIA is voor alle ondernemers die onder de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting vallen. Ook een overheidsorganisatie, stichting of vereniging kan gebruikmaken van de EIA, als zij vennootschapsbelasting betalen. U kunt dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst.

Subsidie LED-verlichting

Het Zeeuws Klimaatfonds geeft een subsidie wanneer oude verlichting bij sportvelden worden vervangen door LED-verlichting. Hiervoor wordt de besparing in Watt berekend. Afhankelijk van de grootte van deze besparing, berekend voor 15 jaar, wordt de hoogte van de subsidie bepaald. Dit is maximaal 20 euro per ton vermeden CO2. Deze regeling kan niet in combinatie met de BOSA-regeling.

De gemeente Goes heeft een regeling LED-verlichting voor clubs met een buitensportaccommodatie. Binnenkort wordt de gemeenteraad voorgesteld deze regeling te verlengen. Voor meer actuele informatie kunt u terecht bij Ronald van Velzen. Hij is bereikbaar op 06-23578928 of via r.van.velzen@goes.nl.