Veelgestelde vragen optimalisatie Wesselopark

Hieronder leest u de veelgestelde vragen en antwoorden over de optimalisatie van sportpark Wesselopark.

Veelgestelde vragen optimalisatie Wesselopark

Sportpark Wesselopark wordt veel gebruikt. V.V. Kloetinge maakte eerder al een ambitieplan en wil graag veld 3 een kwartslag draaien, zodat ruimte ontstaat voor een extra jeugdveld en een nieuw clubgebouw. Ook andere verenigingen op het sportpark hebben ideeën en wensen voor de toekomst. Daarbij is het gezien de begrenzing van het sportpark qua verdeling van ruimte en de diverse belangen van verenigingen en omwonenden een ingewikkelde puzzel die de komende tijd passend gemaakt moet worden. 

De drukte op het park is ook terug te zien in de parkeerbehoefte en vervoersbewegingen op en rond het sportpark. Om het sportpark toekomstbestendig te maken moeten dingen veranderen. De gemeente is samen met de verenigingen gestart om het sportpark te optimaliseren. Hiervoor wordt een Masterplan gemaakt. De omgeving, die geregeld te maken heeft met verkeersdrukte en zoekparkeren, wordt hierbij betrokken.

De gemeenteraad is akkoord met de aanpak van 'Masterplan Wesselopark' en heeft € 1.944.816,50 euro beschikbaar gesteld. Dit betekent dat we (de gemeente en verenigingen) aan de slag kunnen. We starten met het draaien van voetbalveld 3 van VV Kloetinge, om meer ruimte te creëren. Ook starten binnenkort gesprekken met de omgeving over de mogelijkheden en wensen rondom inrichting van de openbare ruimte, verkeer en parkeren.

De 3 fases van het Masterplan zijn: 

Fase 1: optimalisatie van de voetbalvelden van VV Kloetinge: waaronder het draaien van veld 3 en dit uitvoeren in kunstgras. De gemeente benut deze fase ook om met andere verenigingen en omwonenden in gesprek te gaan over hoe zij vinden dat de overige puzzelstukjes gelegd moeten worden, met name als het gaat om verkeer en parkeren en de ervaringen en wensen in de directe omgeving (eerste helft 2023)

Fase 2: het realiseren van een nieuw centrumgebouw, onder verantwoordelijkheid en voor rekening van de VV Kloetinge en de Stichting Sportpark Wesselopark (2024)

Fase 3: het optimaliseren van de verdere inrichting van het Wesselopark. De gemeente wil hierbij zo veel mogelijk aanhaken bij ambities van de overige verenigingen, de gemeentelijke beweegvisie én de wensen van de directe omgeving en belanghebbenden (2023 en 2024)

Het masterplan is een ingewikkelde puzzel die de komende tijd passend gemaakt moet worden. Vanaf februari 2023 gaan we in gesprek met de omgeving over de ideeën die er zijn voor het toekomstbestendig maken van het sportpark. Op dit moment zijn er nog geen definitieve plannen of schetsen, behalve voor het draaien van veld 3.

De gemeente en verenigingen gaan aan de slag met het toekomstbestendig maken van het park. We starten met het draaien van voetbalveld 3 van VV Kloetinge, om meer ruimte te creëren. Ook starten in de eerste helft van 2023 verdere gesprekken met de omgeving over de inrichting van de openbare ruimte die gaat ontstaan. Met daarbij belangrijke gesprekonderwerpen als verkeer en parkeren.

Nu de gemeenteraad akkoord is met de aanpak en hier ook geld voor is, starten we met de gesprekken met de omgeving. We vinden het erg belangrijk om de omwonenden goed bij het maken van plannen en het uitwerken van ideeën te betrekken.

We spreken alle verenigingen over hun wensen en plannen en kijken hoe we ook die stukjes van de puzzel samen kunnen leggen. We gaan verenigingen niet vragen te vertrekken. We kijken vooral in goed overleg hoe we het sportpark zo optimaal mogelijk kunnen benutten met oog voor ieders belangen, waarbij we rekening houden met alle verenigingen én de effecten op de directe omgeving.

Omdat dat er nog niet is. Vanaf februari 2023 gaan we in gesprek met de omgeving over de ideeën die er zijn voor het toekomstbestendig maken van het sportpark. Op dit moment zijn er nog geen definitieve schetsen of plannen, behalve voor het draaien van veld 3.

Op dit moment bereiden wij gesprekken met de omgeving voor. We nemen contact op met omwonenden en andere belanghebbenden. We gaan graag in gesprek over belangrijke gesprekonderwerpen zoals verkeer en parkeren en de praktische inrichting van de openbare ruimte op het Wesselopark.

Het draaien van veld 3 is een interne verschuiving van een bestaand veld binnen het park op een plek waar nu ook velden liggen. Omdat dit een interne verschuiving is, is alleen de sportvereniging zelf betrokken.

Met het parkeren kijken we hoe we op korte en langere termijn meer plaatsen kunnen creëren op een zo min mogelijk overlast gevende plek op of rondom het sportpark.  We kijken daarbij ook naar de ontsluiting van het sportcomplex. We bespreken dit met de omgeving en onderzoeken waar ruimte is en hoe kunnen we ‘schuiven’. Wat is op korte termijn en in de toekomst wel en niet mogelijk? We realiseren ons dat de ruimte beperkt is en de puzzelstukjes niet altijd even makkelijk te leggen. Maar dat er overlast wordt ervaren in de omgeving is duidelijk en dat we hier op korte termijn samen naar moeten en willen kijken ook.

We maken een toekomstbestendig sportpark en proberen samen met de verenigingen de ruimte die we hebben zo goed mogelijk te benutten, daar past een promotie van de club in. Zowel de vereniging als de gemeente zien dat er grenzen zijn aan groei.

Verzoeken van verenigingen die van die aard zijn dat deze impact hebben op de omgeving worden altijd eerst met de gemeente besproken. Als zowel de verenigingen als de gemeente kansen zien wordt hierover gecommuniceerd met omwonenden/stakeholders. Voor de aanleg van Padelbanen zijn richtlijnen, deze worden gebruikt bij verzoeken hiervoor.