Veel gestelde vragen over de afvalstoffenheffing (2022)

Heeft u een vraag over de afvalstoffenheffing? Hier leest u het antwoord op een aantal veel gestelde vragen.

Veel gestelde vragen over de afvalstoffenheffing (2022)

De gemeente Goes heeft Diftar ingevoerd per 1 januari 2019. Het doel van Diftar is om minder restafval te krijgen. Restafval wordt namelijk verbrand. En dat is slecht voor het milieu. Ook gaan door het slecht scheiden van afval waardevolle grondstoffen verloren. Denk aan plastic, metalen, papier, textiel en gft-afval. Nog een belangrijke reden is dat de verbranding van het restafval steeds duurder wordt. Dit komt door een extra verbrandingsbelasting voor gemeenten. Door ons afval goed te scheiden houden we de kosten dus voor iedereen zo laag mogelijk. 

Diftar is een manier om de gemeentelijke belasting voor afval in rekening te brengen. Deze gemeentelijke belasting voor afval noemen we de afvalstoffenheffing. Bij Diftar is de afvalstoffenheffing in twee delen gesplitst: een basisbedrag (basistarief) en een variabel bedrag (variabel tarief). Het variabel bedrag betaalt u pas achteraf, als naheffing. 

U heeft zelf invloed op uw kosten!

Het basisbedrag betaalt u in het lopende belastingjaar 2022. Op het variabel bedrag heeft u zelf invloed. Want dit hangt af van het aantal keer dat u restafval meegeeft met de vuilniswagen. Of van het aantal keer dat u uw restafval zelf wegbrengt naar de verzamelcontainer. Op deze manier kunt u kosten besparen. Hoe minder vaak u restafval brengt of meegeeft, hoe minder u moet betalen.

Het variabel bedrag dat u moet betalen over 2022, vindt u op de aanslag van 2023. Op de aanslag die u begin 2022 krijgt, staat dus het basisbedrag voor 2022 én de rekening voor uw gebruik in 2021. Daarnaast houden we in 2022 bij hoe vaak u restafval meegeeft aan de vuilniswagen. Of hoe vaak u dit zelf wegbrengt naar de verzamelcontainer. Dit bedrag betaalt u dan in 2023. 

Op de pagina Ophaaldagen afval en ledigingen (DigiD) | Gemeente Goes ziet u direct hoe vaak de vuilniswagen uw grijze rolcontainer heeft leeggemaakt. Of hoe vaak u restafval heeft gebracht naar de verzamelcontainer voor restafval.

In 2022 berekenen we de afvalstoffenheffing op dezelfde manier als in 2021. U krijgt begin 2022 een rekening voor het basistarief 2022. In 2023 betaalt u voor het aantal keer dat u in 2022 restafval heeft meegegeven met de vuilniswagen. Of voor het aantal keer dat u uw restafval zelf heeft weggebracht naar een verzamelcontainer. U krijgt daarvoor dus een naheffing.

De gemeenteraad heeft in december 2021 de bedragen voor 2022 vastgesteld.

 • In 2022 betaalt u een basisbedrag van €135,00 per jaar voor een eenpersoonshuishouden en €177,00 per jaar voor een meerpersoonshuishouden.
 • Op het variabele bedrag heeft u zelf invloed. Hoe minder vaak u restafval meegeeft of weg brengt, hoe minder u betaalt. 
 • Heeft u een grijze rolcontainer? Dan betaalt u het basisbedrag plus een variabel bedrag per keer dat u de grijze restafvalcontainer leeg laat maken. Dit variabele bedrag wordt hoger, als u vaker restafval aanbiedt:

  1 t/m 13 keer    € 6,00

  14 t/m 20 keer € 8,00

  21+ keer             € 10,00

 • Heeft u een afvalpas? Dan betaalt u het basisbedrag plus een variabel bedrag per keer dat u de pas gebruikt. Dit variabele bedrag wordt hoger, als u vaker restafval aanbiedt:

  1 – 69 keer         €1,20

  70 – 100 keer     € 1,60

  101+ keer           € 2,00

 

Bij het bepalen van de tarieven voor de afvalstoffenheffing 2022 hebben we met een aantal zaken rekening gehouden:

De gemeente wil dat het ophalen en verwerken van het afval kostendekkend is. Met andere woorden: dat we er geen geld moeten bijleggen of geld aan overhouden.

We willen huishoudens die al goed afval scheiden daarvoor belonen.

Het basistarief gaat iets omlaag en het variabel tarief iets omhoog. U kunt besparen door minder restafval aan te bieden. Wanneer u minder restafval aanbiedt, blijft de afvalstoffenheffing gelijk of iets lager dan in 2021. Als u de rolcontainer minder dan 13 keer aanbiedt of 69 keer of minder een afvalzak in de ondergrondse container gooit, gaat uw totaalbedrag niet omhoog of zelfs omlaag.

We zien het variabele tarief ook als een stimulans voor huishoudens die wellicht nog beter kunnen scheiden. Als het aantal keren dat u restafval aanbiedt omlaag gaat bespaart u alsnog op het totaalbedrag.

Ja, de inwoners van de gemeente Goes doen het super goed! Ons doel is dat iedere inwoner van Goes uiteindelijk maximaal 100 kilo restafval weggooit. In 2019 waren we al heel goed op weg. In dat jaar gooiden we 138 kilo restafval per inwoner weg (inclusief milieustraat). Dat is 42% minder dan in 2018.

Helaas gaat het door het coronavirus wat minder goed. De totale hoeveelheid afval is in 2020 en 2021 toch weer gestegen. Gelukkig zien we wel dat onze inwoners hun afval goed blijven scheiden. En dat is weer heel positief! Daarom gaan we ook in 2022 met elkaar aan de slag. Met als doel maximaal 100 kilo restafval per inwoner.

Als u uw afval goed scheidt, dan is uw totale rekening lager. De afvalstoffenheffing bestaat namelijk uit twee delen, ook in 2022. Een basisbedrag én een variabel bedrag. Op het variabele bedrag heeft u zelf invloed. De hoogte wordt namelijk bepaald door het aantal keren dat u restafval meegeeft met de vuilniswagen. Of door het aantal keren dat u restafval wegbrengt naar een verzamelcontainer voor restafval. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder u betaalt.

Nee. De kosten voor het ophalen en verwerken van restafval waren al erg hoog voor de gemeente. Daarbovenop komt nog eens de extra verbrandingsbelasting. Restafval moet namelijk worden verbrand in de verwerkingsfabriek. Het verwerken van gft-afval is goedkoper, want daar wordt compost van gemaakt. En voor soorten afval als papier, glas, textiel, plastic, enzovoort krijgt de gemeente een vergoeding. Dit omdat de afvalverwerkers hier nieuwe grondstoffen van kunnen maken.

Doelbelasting

De afvalstoffenheffing is een doelbelasting. Met andere woorden: alle inkomsten én alle kosten verwerken we in uw gemeentelijke belastingaanslag voor afval. Hoe minder kosten we dus maken met zijn allen, hoe goedkoper de belasting voor afval wordt. Voor iedereen.

Diftar prikkelt

Diftar prikkelt de inwoners om het afval goed te blijven scheiden. Daardoor houden we steeds minder restafval over. En hebben we minder kosten. Zonder Diftar blijft de verleiding groot om alles maar bij het restafval te gooien. Ook afval dat we opnieuw kunnen gebruiken. Met als gevolg toenemende kosten. Dit zou een nóg hogere belasting betekenen, voor iedereen.

De gemeentelijke belasting voor afval (afvalstoffenheffing) in Goes is lager dan in andere Zeeuwse gemeenten.

Neem dan contact op met Sabewa, tel. 088 99 95 800. Sabewa neemt dan contact op met de gemeente Goes.