Van Dusseldorpkavel

Tot 2014 was aan de Van Dusseldorpstaat het Goese Lyceum gevestigd. Deze school is verhuisd naar de Oranjeweg, waarna de gebouwen leeg stonden. Eind 2014/begin 2015 is de bebouwing gesloopt, op de oude Van Dusseldorpmavo na. Voor de kavel is vervolgens een nieuwe invulling gevonden. In mei 2017 heeft de gemeente een schetsontwerp voor dit gebied gepresenteerd. In dit schetsontwerp staan een nieuw Medisch Centrum Goes, woningen van woningcorporatie RWS en vrije nieuwbouwkavels getekend. Inmiddels is de uitvoering in volle gang.

Invulling Van Dusseldorpmavo

De nieuwbouw van Medisch Centrum Goes is inmiddels klaar. Het gebouw ligt naast de vroegere Van Dusseldorpmavo. 

Vrije kavels

De vrije gemeentekavels gingen half september 2018 in de verkoop. Op de eerste vrije bouwkavel wordt inmiddels gebouwd. Van de overige bouwkavels zijn de meeste verkocht of gereserveerd. Wel kunnen deze nog terugkomen uit de reservering. Om voor een vrije kavel in aanmerking te komen, moet u ingeschreven staan op de wachtlijst voor de Van Dusseldorp-locatie. Belangstellenden op de wachtlijst worden op de hoogte gebracht van nog onverkochte bouwkavels. 

Voor meer informatie  neemt u contact op met de afdeling Omgeving en Economie, met Pieter Wielhouwer (e-mail p.wielhouwer@goes.nl of telefoonnummer 06-34514826) of Yolanda Pronk (e-mail y.pronk@goes.nl of telefoonnummer 06-34514838).

Huurwoningen en levensloopbestendige woningen

De woningcorporatie Beveland Wonen bouwt op dit moment twintig huurwoningen op de Van Dusseldorp-locatie. AM Zeeland bouwt acht levensloopbestendige woningen aan de Vogelzangsweg. De verkoop van deze woningen verloopt via Stad & Zeeland Makelaardij, telefoonnummer (0113) 211147.

Documenten Van Dusseldorpkavel

Van de nieuwbouwplannen op de Van Dusseldorpkavel heeft de gemeente onderstaande documenten beschikbaar. Ze zijn op te vragen bij het klantcontactcentrum. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop hieronder.

  • Kavelpaspoorten Van Dusseldorpkavel
  • Beeldkwaliteitsplan Van Dusseldorp
  • Verkaveling plangebied (180904)
  • Informatieavond Van Dusseldorp-locatie

Documenten Van Dusseldorpkavel

Start aanvraag