Uitstallingen plaatsen

Algemeen

Om aandacht te trekken van publiek worden in het winkelgebied vaak uitstallingen op de openbare weg geplaatst. Deze uitstallingen horen bij een gezellige binnenstad en geven ondernemers de kans om creatief te zijn in het maken van reclame of het aanbieden van koopwaar of diensten. Om de beeldkwaliteit van de binnenstad te behouden en het doelmatig gebruik van de openbare ruimte waarborgen gelden criteria.

Wat is een uitstalling

Een Uitstalling is een voorwerp of handelswaar op, aan of boven de weg, dat bedoeld is om: de aandacht te vestigen op de ter plaatse gevestigde onderneming, handelsreclame te maken of het pand te verfraaiing. Uitstallingen zijn bijvoorbeeld: verkoop- en presentatierekken, vlaggen voor commerciële doeleinden, parasols, kledingrekken, stoepborden en reclameborden.

Uitstallingen buiten het geldingsgebied

Voor het plaatsen van een uitstalling buiten het geldingsgebied is geen vergunning nodig indien:

 • Uitstallingen niet leiden tot gevaarlijke situaties, het doelmatig gebruik van de openbare weg niet in de weg staan en geen belemmering vormen voor     hulpdiensten, onderhoudsdiensten afvalinzameling of verkeersveiligheid.
 • Uitstallingen handmatig en makkelijk verplaatsbaar zijn en buiten openingstijden van de onderneming van de openbare weg verwijderd worden.

Geldingsgebieden

Marconi

Binnenstad

Uitstallingen binnen het geldingsgebied

 Voor het plaatsen van een uitstalling, binnen het geldingsgebied is geen vergunning nodig indien:

 • a. De uitstalling wordt geplaatst binnen de op de bijgevoegde kaart aangegeven stroken met dien verstande dat:
  Uitstallingen die worden geplaatst binnen het geldingsgebied, niet hoger zijn dan 2,0 meter, gemeten vanaf het aangrenzende straatniveau
  b. Het plaatsen van vlaggen, beachflags of parasols op de weg, in het geldingsgebied Centrum Goes, niet is toegestaan.
 • c. De onder b genoemde hoogtebeperking niet van toepassing is op beachflags en parasols op de weg, in het geldingsgebied Woonboulevard.
 • d. Uitstallingen niet leiden tot gevaarlijke situaties, het doelmatig gebruik van de openbare weg niet in de weg staan en geen belemmering vormen voor hulpdiensten,onderhoudsdiensten, afvalinzameling of verkeersveiligheid.
 • e. Uitstallingen handmatig en makkelijk verplaatsbaar zijn en buiten openingstijden van de onderneming van de openbare weg verwijderd worden.
 • f.  Vlaggen aan gebouwen niet meer dan 2 meter uitsteken uit de gevel van het gebouw waaraan de vlag is aangebracht.

Nadere regels voor uitstallingen