Trouwen op een aan te wijzen locatie

Algemeen

Bent u op zoek naar een bijzondere plek om te trouwen in de gemeente Goes? Dan is trouwen op een aangewezen locatie misschien iets voor u.

Voorwaarden

  • De locatie moet goed bereikbaar zijn. Ook voor mensen met een handicap of mensen die niet goed ter been zijn.
  • De locatie moet openbaar zijn.
  • De locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden.
  • De locatie moet veilig zijn.
  • Er moeten toiletten op de locatie zijn.
  • Er moet een kleedruimte zijn voor de trouwambtenaar.
  • De locatie mag geen woonhuis, privétuin, kerk, moskee of ander geloofsgebouw zijn. Een geloofsgebouw mag wel als het al 5 jaar niet op die manier is gebruikt.

Aanvragen

Formulier aan te wijzen locatie

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap op een locatie die als huwelijkslocatie aan te wijzen is? Vul dan het formulier trouwen op locatie in.

Start aanvraag aanwijzen locatie als huis der gemeente voor 1 dag

Na het invullen van het formulier kunt u de reguliere aanvraag indienen.

Nieuwe locatie aanwijzen

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap op een plek die niet als trouwlocatie is aangewezen? Dat kan ook. De gemeente moet de plek dan eerst als eenmalige of permanente trouwlocatie aanwijzen. Hiervoor moet het gebouw aan een aantal voorwaarden voldoen. De kosten zijn dan 254,00 euro. Is de plek al eerder aangewezen dan zijn de kosten 126,00 euro. 

Wilt u een locatie eenmalig of permanent laten aanwijzen als trouwlocatie? Dan kunt u het formulier aanwijzing locatie als huis der gemeente voor 1 dag invullen.

Start aanvraag aanwijzen locatie als huis der gemeente voor 1 dag

Kosten 2024

Kosten 2024 andere locaties (exclusief zelf te betalen huur voor locatie)
DagTijdstipKosten
Maandag t/m vrijdag09:00-12:00€406,00
Maandag t/m vrijdag13:00-16:30€406,00
Zaterdag09:00-16:30€1033,00
Kosten 2024 aanwijzen trouwlocatie
VerzoekKosten
Eerste verzoek€254,00
Eerder aangewezen locatie (binnen 3 jaar)€126,00
Kosten 2023 overig
ProductKosten
Trouwboekje/partnerschapsboekje kunstleer + duplicaat€35,60
Trouwboekje/partnerschapsboekje leer€46,25
Gemeenteambtenaar als getuige (per getuige)€40,25
Verzoek tot benoemen Buitengewoon Ambtenaar€97,10