Trillingsonderzoek 2011

Sinds 2004 zoekt de gemeente Goes naar oplossingen om de overlast te verminderen van geluid en trillingen voor bewoners langs het spoor. Wettelijk gezien is dit niet verplicht. Toch wil de gemeente de trillingsoverlast voor omwonenden terugdringen. De gemeente gebruikt hiervoor de richtlijnen van de Stichting Bouwresearch (SBR.) Deze worden veel gebruikt om hinder door trillingen te beoordelen.

Rapporten

De gemeente had eerst een spoorbak gepland om de trillingsoverlast te verminderen. Het effect daarvan bleek onvoldoende. Ook een verlaging van de snelheid van de treinen (van 80 naar 60 km/u) leverde niet voldoende op. Dit alles staat in rapporten van TNO en Peutz (2011). Zij hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar het effect van de spoorbak en de snelheidsbeperking. De doelstelling was: de ‘spoorbak op maaiveld’ moet de trillingshinder minstens voor de helft verminderen. Dit om de investering van 32 miljoen euro voor de aanleg de moeite waard te laten zijn.

Onderzoeksresultaten

 • In Goes wordt niet voldaan aan de SBR-richtlijnen voor trillingen in de dag-, avond- en nachtperiode.
 • Het rendement van een spoorbak is onvoldoende: minder dan 50 % (gemiddeld 37,5 %).
 • Een snelheidsverlaging naar 60 km/u lijkt onvoldoende effect te hebben op het trillingsniveau. Verder is er twijfel of met een snelheid van 40 km/u wél voldaan wordt aan de SBR-richtlijnen voor de nachtperiode.
 • Behalve ‘s nachts worden ook overdag en in de avond de normen overschreden bij de kruiswissel aan de Willem Zelleweg en rond de spoorwegovergang Buys Ballotstraat. Door verwijdering van de kruiswissel wordt waarschijnlijk voldaan aan de normen voor dag en avond, maar niet voor de nachtperiode. Onduidelijk is waardoor de overschrijdingen in het gebied rond de spoorwegovergang veroorzaakt worden.

Uitgebrachte rapporten Peutz en TNO

De onderzoeksresultaten staan in de volgende rapporten van Peutz en TNO: 

 • VL 849-07-RA-001, d.d. 8 december 2011: Invoegverlies beoogde betonnen spoorbak. (Uitgebracht door Peutz. Inhoud: bepaling van het rendement van de spoorbak; beschrijving modelvorming van het complexe 3D FEM-rekenmodel en beoordeling van de resultaten).
 • VL 849-12-RA-001, d.d. 8 december 2011: Trillingmetingen april 2011. (Uitgebracht door Peutz. Inhoud: omschrijving en interpretatie van trillingmetingen in woningen in april 2011).
 • VL 849-15-RA-001, d.d. 11 januari 2012: Kanttekeningen bij analyse TNO 16 dec. 2011. (Uitgebracht door Peutz. Inhoud: opmerkingen en kanttekeningen van Peutz op het rapport van TNO over de trillingmetingen 060-DTM-2011-00268).
 • VL 849-16-RA, d.d. 25 januari 2012: Prognose Vmax met spoorbak vs. SBR deel B.(Uitgebracht door Peutz. Inhoud: prognose van trillingswaarden in bemeten woningen met- en zonder spoorbak).
 • VL 849-18-RA, d.d. 3 mei 2012: opmerkingen bij TNO spoorbak-rapport. (Uitgebracht door Peutz. Inhoud: opmerkingen van Peutz op het rapport van TNO over het rendement van de spoorbak).
 • TNO-060-DTM-2011-00268, d.d. 16 december 2011: Nulmeting en snelheidsmaatregel. (Uitgebracht door TNO. Inhoud: vastlegging van de trillinghinder in de huidige situatie en het effect van een snelheidsverlaging).
 • TNO-060-DTM-2011-00268, d.d. 16 december 2011: Nulmeting en snelheidsmaatregel. (Uitgebracht door TNO. Inhoud: vastlegging van de trillinghinder in de huidige situatie en het effect van een snelheidsverlaging).
 • TNO-060-DTM-2011-02597, d.d. 20 december 2011: Studie naar effectiviteit betonnen spoorbak. (Uitgebracht door TNO. Inhoud: studie naar de effectiviteit van de spoorbak als maatregel tegen trillinghinder.

Deze rapporten zijn op te vragen via het klantcontactcentrum van de gemeente Goes. Ook kunt u daar een presentatie van de onderzoeksresultaten opvragen, gemaakt door de gemeente Goes (2012). Bel 14-0113 of gebruik onderstaand e-formulier. Vermeld daarbij de volledige naam van het document.

Document opvragen

Start aanvraag