Transitievisie Warmte

Met de Transitievisie Warmte (TVW) onderzoekt de gemeente de mogelijkheden van schone warmtebronnen. Dat zijn warmtebronnen die oneindig zijn, zoals de zon of warmte uit de bodem. Ook kijkt de gemeente welke wijken, dorpen of buurten daarbij als eerste aan de beurt komen.

De Zeeuwse gemeenten willen een energie- en klimaatneutraal Zeeland in 2050. Op Zeeuws grondgebied wekken we dan evenveel energie op als we gebruiken. Om dit te bereiken, stoppen we met het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas. En stappen we over op schone warmtebronnen. Deze plannen staan in het Zeeuws Energieakkoord. 

Elke Zeeuwse gemeente is anders. Om die reden werkt iedere gemeente de plannen verder uit in een eigen Transitievisie Warmte. Ook Goes. Zo onderzoeken we de mogelijkheden van schone warmtebronnen. En in welke wijken en buurten we hiermee het beste kunnen starten. Daarbij kijken we ook naar andere plannen. Bijvoorbeeld de vervanging van het riool of de onderhoudsplannen van de woningcorporatie in een wijk of buurt.

Hoe wordt de Transitievisie Warmte opgesteld?

In 2050 willen we een warme woning zonder aardgas hebben. Maar welke punten vinden we daarbij belangrijk? En hoe komen we het beste van idee tot uitvoeren van de plannen? Als gemeente denken we hierover na, samen met onze maatschappelijke partners. Zoals de netbeheerder, woningcorporaties en belangenverenigingen. Maar ook met inwoners en ondernemers. Eind 2021 moet elke gemeente de Transitievisie klaar hebben.

We onderzoeken nu hoe we kunnen overstappen naar een aardgasvrije gemeente,  in een tempo dat bij ons past. We kijken welke wijken en dorpen  straks als eerste kunnen overgaan op andere manieren van verwarmen. En hoe dat het beste kan gebeuren. Maar ook welke tussenstappen we nú al kunnen zetten. We nemen daar op dit moment nog geen besluiten over. De Transitievisie geeft alleen de mogelijkheden en kansen in Goes aan.

Transitievisie Warmte