Tips voor stoken met hout

Hout stoken en houtrook. Mag dat?

Het stoken van hout in houtkachels of vuurkorven is niet verboden. Als gemeente gaan we ervan uit dat buren rekening met elkaar houden en proberen de overlast te beperken. Toch krijgen we vragen van omwonenden die hinder ervaren. Openhaarden, houtkachels en buitenvuren kunnen rookoverlast en klachten over stank veroorzaken. Zeker in dichtbebouwde gebieden. Met een goed gesprek en simpele maatregelen om het stoken te verbeteren kan de overlast afnemen. Het helpt als houtstokers zich aan de onderstaande stooptips houden. 

De 10 stooktips

Zorg voor de juiste grootte van uw kachel in verhouding tot de ruimte die u wilt verwarmen. 

In veel gevallen heeft een kachel een te grote capaciteit. Het wordt dan al snel te warm tijdens het stoken, waardoor u het vuur gaat temperen (smoren). Hierdoor komen er veel meer schadelijke stoffen vrij omdat sprake is van onvolledige verbranding. Op Internet zijn verschillende sites met een rekentool of een grafiek waarmee u de benodigde capaciteit kunt berekenen, in de praktijk is het beter om hiervoor een specialist in te schakelen . Deze specialist kan uw situatie als geheel beoordelen en u daarover adviseren. 

Laat uw schoorsteen en rookkanaal goed afstemmen op uw haard of kachel. 
 

Met een goed afgestemde en geïsoleerde schoorsteen en rookkanaal worden de rookgassen op de juiste manier afgevoerd. Dit is belangrijk voor uw eigen gezondheid en voor het voorkomen van schoorsteenbranden. Laat een installateur bepalen of uw schoorsteen en rookkanaal geschikt is. Een rookkanaal dat te laag is, of dicht in de buurt van omliggende panden is aangebracht, kan een oorzaak zijn van overlast omdat de houtrook zich niet goed kan verspreiden. Ook een regenkap op het rookkanaal kan de uitstroom van de rookgassen belemmeren een reden zijn voor een slechte verspreiding.
 

Laat minstens één keer per jaar uw schoorsteen vegen door een erkend vakman.


Regelmatig uw schoorsteen laten vegen voorkomt problemen.

Maak een houtvuur aan met aanmaakblokjes en kleine houtjes. 
 

Het vuur aanmaken met vloeibare stoffen is uit den boze. Een goede methode is beginnen met dik hout op de as, daarop losse houtjes en aanmaakblokjes en steek dit aan . Volg de vulinstructies van de kachelleverancier of fabrikant. Stapel het hout losjes, zodat de lucht er goed bij kan.
 

Stook alleen droog, onbehandeld hout.

Alleen gekloofd hout, dat minimaal twee jaar buiten onder een afdak te drogen heeft gelegen en niet te dik is (max. 7 cm), is geschikt voor uw open haard of houtkachel. U herkent droog hout aan scheuren en loszittende schors. Het stoken van nat hout zorgt voor onvolledige verbranding. Bovendien geeft nat hout veel minder warmte  en leidt het stoken van nat hout eerder tot roetaanslag en schoorsteenbranden. Stook geen hout dat geverfd, gebeitst of geïmpregneerd is. Ook sloophout, multiplex en spaanplaat zijn niet geschikt. Hierbij kunnen (zeer) schadelijke stoffen, zoals chloorverbindingen, PAK's en zware metalen vrijkomen.
 

Stook niet bij windstil of mistig weer. 

Door gebrek aan wind of bij mist blijven rookgassen om het huis hangen. Dit is schadelijk voor uw gezondheid en  die van uw buren. Een windkracht van minder dan 2 op de schaal van Beaufort wordt beschouwd als windstil weer.
 

Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte waar gestookt wordt. 
 

Bij het stoken komen schadelijke stoffen vrij. Bovendien verbruikt een open haard veel lucht. Een houtkachel verbruikt veel minder lucht dan een open haard. Ventileer de woning voortdurend door een raam of deur op een kier te zetten tijdens het stoken.
 

Zorg voor volledige luchttoevoer. 


Zet de uitlaatklep naar de schoorsteen volledig open als u begint met stoken. Goede houtkachels zijn voorzien van regelbare kleppen, waarmee de luchttoevoer kan worden geregeld. Zet ook deze kleppen volledig open tijdens het stoken. Als het vuur te heet wordt, kunt u minder brandstof toevoegen. Verminder dan niet de luchttoevoer. Deze omstandigheden zijn met een open haard niet te realiseren.
 

Controleer regelmatig of u goed stookt. 


U kunt eenvoudig zelf controleren of u goed stookt. Loop even naar buiten om de kleur van de rook uit uw schoorsteen te controleren. Kleurloze rook wijst op een goede verbranding. Gekleurde rook (wit, grijs, zwart, blauw) duidt er op dat de verbranding slecht is. De vlam in de houtkachel moet heldergeel zijn en niet flakkeren. Een oranje, onregelmatige vlam duidt op een niet volledige verbranding. Verbeter bij donkere rook of oranje vlammen de luchttoevoer.
 

Laat een houtvuur vanzelf uitbranden. 


Als u een houtvuur tempert door de luchttoevoer te verminderen, komen veel schadelijke stoffen vrij. Laat het vuur daarom vanzelf uitbranden.