Tegemoetkoming gemeente voor aanschaf energiebesparende producten

Huurders in Goes kunnen gesubsidieerd voor 80 euro aan energiebesparende producten bestellen, of dit bedrag terugvragen voor eerder aangeschafte energiebesparende producten.

Regeling verlengd

Tot nu toe zijn er in Goes bijna 2400 aanvragen binnengekomen. Vanwege de huidige omstandigheden heeft de gemeente besloten deze regeling te verlengen tot en met 31 december 2022.

Bespaarkaartactie

Met deze regeling, ook de Bespaarkaartactie genoemd, wil de gemeente huurders helpen te besparen op hun energiekosten. Ze hebben daarvoor begin september een Bespaarkaart in de bus gehad. Wie de kaart gemist heeft of kwijt is, kan ook gebruikmaken van dit aanbod via de website https://www.duurzaambouwloket.nl/rrew-goes.nl

Hulp bij aanvraag

Wie online aanvragen lastig vindt, kan bellen naar 072-7433956. Ook kunnen inwoners die hulp willen bij de aanvraag, terecht in de bibliotheek tijdens het spreekuur van SMWO en op 13 december in het Bespaarhuis aan de Lijnbaan 14, van 15:00 tot 21:00 uur.

Subsidie

Bij het toekennen van deze subsidie kijkt de gemeente niet naar de hoogte van het inkomen; de subsidie is bedoeld voor álle huurders van woningen in de gemeente Goes. Ook zijn er verder geen verplichtingen aan de actie verbonden. De Bespaarkaart is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Goes en Borsele en van Beveland Wonen.