Subsidieoverzicht 2021 en 2022

Hieronder vindt u het subsidieoverzicht 2021 en 2022.

Tabel subsidies 2021

Verhouding structureel en incidenteel

Aantallen

Procenten

Totaal aantal subsidies

181

100%

Aantal structureel

94

51,9%

Aantal incidenteel

87

48,1%

Verhouding structureel en incidenteel

Euro's

Procenten

Totaalbedrag subsidies

€ 8.501.911,12

100%

Totaal structureel

€ 6.580.801,94

77,4%

Totaal incidenteel

€ 1.921.109,18

22,6%

Verhouding beslissingen

Aantallen

Procenten

Totaal aantal subsidies

181

100%

Toegewezen

144

79,6%

Deels toegewezen

20

11,0%

Afgewezen

12

6,6%

Niet in behandeling genomen

5

2,8%

Aantal beschikkingen te laat (na 31-12-20)

Aantallen

Procenten

Aantal structurele subsidies

94

100%

Aantal op tijd

43

45,7%

Aantal te laat

51

54,3%

 

Tabel subsidies 2022

Verhouding structureel en incidenteel

Aantallen

Procenten

Totaal aantal subsidies

152

100%

Aantal structureel

97

63,8%

Aantal incidenteel

55

36,2%

Verhouding structureel en incidenteel

Euro's

Procenten

Totaalbedrag subsidies

€ 7.584.411,20

100%

Totaal structureel

€ 7.330.920,70

96,7%

Totaal incidenteel

€ 253.490,50

3,3%

Verhouding beslissingen

Aantallen

Procenten

Totaal aantal subsidies

152

100%

Toegewezen

117

77,0%

Deels toegewezen

23

15,1%

Afgewezen

10

6,6%

Niet in behandeling genomen

2

1,3%

Aantal beschikkingen te laat (na 31-12-21)

Aantallen

Procenten

Aantal structurele subsidies

97

100%

Aantal op tijd

76

78,4%

Aantal te laat

21

21,6%

Het bedrag voor de incidentele subsidies 2022 kan nog omhoog gaan omdat 2022 nog niet voorbij is.