Subsidie wijkbudget

Algemeen

Een subsidie aan een bewonersorganisatie in een wijk of dorp. Voor het realiseren van voorzieningen of activiteiten die de leefbaarheid verbeteren.