Subsidie voor opknappen of sloop leegstaande panden

Bent u eigenaar van een leegstaand pand dat u een nieuwe bestemming wil geven? Provincie Zeeland heeft hier een subsidieregeling voor: Hergebruik Leegstaande Panden. Of kortweg: de HELP-regeling.

U kunt deze subsidie aanvragen van 18 t/m 29 november 2022. Tot 14 oktober kunt u vooroverleg aanvragen, om vooraf de mogelijkheden voor uw pand te bespreken.

Voor wie?

Alle vastgoedeigenaren in Zeeland kunnen een aanvraag indienen voor deze subsidieregeling: gemeenten, organisaties, bedrijven én particulieren. De subsidie is bedoeld voor leegstaande beeldbepalende panden en voor leegstaande, verpauperde panden, die afbreuk doen aan het straatbeeld. Voor die laatste panden is subsidie voor sloop en herbestemming mogelijk.

De maximale subsidie is € 200.000 per aanvraag; in totaal heeft de provincie € 1.000.000 hiervoor beschikbaar.

Meer informatie

Lees meer over de regeling, de voorwaarden en de procedure op Hergebruik Leegstaande Panden (HELP) | Provincie Zeeland