Subsidie voor aanpak particuliere woningen

Via de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen (PIW) kunt u subsidie aanvragen voor het slopen, vernieuwen of samenvoegen van particuliere woningen. Voor deze subsidie stelt de Provincie Zeeland in totaal € 500.000 beschikbaar. Dien uw aanvraag in voor 21 december 2022. Lees hier meer over de voorwaarden.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een PIW-subsidie moeten uw plan en huis (of huizen) voldoen aan een aantal voorwaarden. Die gaan onder meer over het bouwjaar, de waarde en de ligging van de woning. Het aanvraagformulier voor deze subsidie vindt u op Provinciale Impuls Wonen (PIW) | Provincie Zeeland.

Waarvoor?

Een aanvraag indienen is mogelijk voor:

 • de sloop van ongewenste particuliere woningen;
 • de samenvoeging van twee of meer ongewenste particuliere woningen;
 • de sloop van ongewenste particuliere woningen en het terugbouwen van evenveel woningen;
 • het toekomstbestendig maken van drie of meer aaneengesloten particuliere woningen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een project in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het moet gaan om een woning, dus bijvoorbeeld geen schuur of winkel;
 • de woning is gebouwd vóór 1980;
 • de (WOZ)-waarde is maximaal € 250.000;
 • de aanvrager van de subsidie moet eigenaar zijn van de woning;
 • het project mag nog niet begonnen zijn;
 • de woning moet in een stad, dorp of buurtschap liggen;
 • het project moet binnen een jaar starten en binnen drie jaar klaar zijn;
 • er moet verlies op het project zitten.

Meer weten?

Heeft u vragen over de subsidieregeling of over energiemaatregelen? Of twijfelt u of uw aanvraag past binnen de voorwaarden? Neem dan contact op met de provincie. Plan uw afspraak zelf in via Provinciale Impuls Wonen (PIW) | Provincie Zeeland. Of stel uw vraag door te mailen naar piw@zeeland.nl.