Subsidie regionale cultuurarrangementen

De gemeenten in de Oosterschelderegio en de Provincie Zeeland verlenen samen subsidie voor culturele activiteiten met een regionaal belang. Deze activiteiten moeten in ieder geval de uitstraling en het bereik van de gemeente waar ze plaatsvinden, overstijgen.


Met deze cultuurarrangementen willen de gemeenten en de provincie:

  • Een impuls geven aan de kwaliteit van de culturele activiteiten in de Oosterschelderegio.
  • De maatschappelijke en culturele deelname van inwoners groter maken.
  • De regio aantrekkelijk maken en houden voor inwoners, bezoekers en mensen die zich hier willen vestigen.
  • Verbindingen leggen door te zorgen voor goede samenwerking tussen partijen en door de relatie tussen cultuur en andere beleidsterreinen te versterken.

Om dit te bereiken, hebben de provincie en de gemeenten in de Oosterschelderegio samen richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen kunt opvragen via het klantcontactcentrum, tel. 14-0113. Ook kunt u gebruik maken van onderstaand e-formulier. Vermeld daarbij de naam van het document: Richtlijn Regioarrangement 2018-2020.

Wilt u meer weten over de procedure en over hoe u deze subsidie aanvraagt? Ook deze informatie en een subsidieformulier kunt u opvragen via het klantcontactcentrum of onderstaand e-formulier. Het gaat om de documenten:

  • Leeg format regioarrangement 2020
  • Algemene subsidieverordening Goes 2020
  • Aanvraagformulier Subsidie Culturele Raad

Document opvragen

Start aanvraag