Subsidie passief bouwen

Op 23 mei 2019 heeft de gemeenteraad van Goes de subsidieregeling Passief bouwen goedgekeurd. Een 'passiefhuis' gaat nog een stap verder dan een bijna energiezuinige woning (BENG.). Als gemeente willen we dit 'passief bouwen' zoveel mogelijk aanmoedigen.

BENG eisen

Alle nieuwbouwwoningen in Goes moeten vanaf 1 januari 2021 gebouwd zijn volgens de BENG eisen (BENG = Bijna Energieneutraal Gebouw). De gemeente Goes moedigt deze vorm van duurzaam bouwen daarom al langere tijd aan. Het is namelijk een grote en belangrijke stap in de goede richting. Maar het kan nóg beter!

Op 23 mei 2019 heeft de gemeenteraad de subsidieregeling Passief bouwen goedgekeurd. Passief bouwen (het bouwen van een passiefhuis) gaat nóg verder dan bouwen volgens de BENG eisen.

Wat is een passiefhuis?

Een passiefhuis heeft speciale eigenschappen. Deze maken de woning ultra-energiezuinig. Het gaat om:

 • Een bijzonder goede isolatie (heel hoge isolatiewaarde)
 • Luchtdicht: geen enkele kier of naad
 • Geen koudebruggen (thermische bruggen)
 • Mechanisch ventilatiesysteem
 • Heel lage warmtebehoefte (dus weinig stoken)
 • Slim gebruik van zonlicht

Certificering door de Stichting Passief Bouwen

Voor een passiefhuis kunt u een certificaat krijgen (een keurmerk). U kunt dit zien als bewijs van kwaliteit. Deze certificaten worden uitgegeven door de Stichting PassiefBouwen. Dat is een stichting met als doel het passief bouwen in Nederland aan te moedigen. In de Stichting PassiefBouwen zitten vertegenwoordigers van (particuliere) marktpartijen én overheden. Wilt u dit keurmerk krijgen? Neem dan samen met uw architect contact op met deze stichting: https://passiefbouwen.nl/

Subsidie Passief bouwen

Voor het bouwen van een passiefhuis kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente Goes. Per woning kunt u maximaal € 10.000 aan subsidie krijgen.

De subsidie bestaat uit verschillende delen:

 1. U ontvangt € 2.500 aan subsidie, wanneer u laat zien dat de nieuwbouwwoning is ontworpen volgens PassiefBouwen Keur. De Stichting PassiefBouwen geeft u in dit geval het certificaat ‘Ontworpen volgens PassiefBouwen Keur’. Soms blijkt dat het ontwerp van de woning  de maximale warmtevraag  voor Passief Bouwen (van 15 kWh per m²) net niet haalt. Maar dat deze wél lager blijft dan 25 kWh per m². Ook in dat geval ontvangt u van de stichting het certificaat (met een aantekening).
 2. U ontvangt € 2.500 aan subsidie, wanneer u laat zien dat de woning is gebouwd en een warmtevraag heeft lager dan 25 kWh per m2. De Stichting PassiefBouwen geeft u in dit geval het certificaat ‘Echte Energieprestatie Keur’. Daarop staat de precieze warmtevraag genoemd.
 3. Of: u ontvangt € 7.500 aan subsidie, wanneer u laat zien dat de nieuwbouwwoning is gebouwd volgens PassiefBouwen Keur. De Stichting PassiefBouwen geeft u in dit geval het certificaat ‘Gebouwd volgens PassiefBouwen Keur’.

Aanvraagprocedure

Subsidie vraagt u aan als volgt. U (als eigenaar van de nieuw te bouwen woning) én uw architect  houden tijdens het ontwerp rekening met de uitgangspunten voor passief bouwen. Ook hebben u en uw architect contact met de Stichting PassiefBouwen. Zo werkt u volgens de eisen voor een certificaat. De contactgegevens vindt u op de website van de Stichting PassiefBouwen.
 
Vóór het begin van de bouw van uw woning vraagt u subsidie aan via het aanvraagformulier. Bij het aanvraagformulier doet u de PHPP-berekening en het certificaat ‘Ontworpen volgens PassiefBouwen Keur’. Soms blijkt dat het ontwerp van de woning net niet voldoet aan de maximale warmtevraag van 15 kWh per m² voor Passief Bouwen.  Maar wél lager is dan 25 kWh per m². In dat geval geeft de stichting u het certificaat toch (met een aantekening).
 
Heeft u uw aanvraag gedaan volgens de eisen in het aanvraagformulier? Dan krijgt u een beschikking tot subsidieverlening. Dat is een officieel besluit dat u de subsidie krijgt.
 
De gemeente bepaalt het definitieve subsidiebedrag ná uw melding dat de bouwwerkzaamheden klaar zijn. U moet daarvoor binnen 12 weken na oplevering van de woning het gereedmeldingsformulier invullen. Bij dit formulier doet u het certificaat ‘Gebouwd volgens PassiefBouwen Keur’ of het certificaat ‘Echte Energieprestatie Keur’.
 
Als u de gereedmelding volgens de eisen heeft gedaan, betaalt de gemeente de subsidie uit.

Onderstaande informatie en formulieren kunt u opvragen bij het klantcontactcentrum. Bel hiervoor naar 14 0113. Of vul het formulier in via de knop hieronder.

 • Raadsbesluit Subsidieverordening Passief Bouwen 2019
 • Gereedmeldingsformulier Subsidie Passief Bouwen 2019
 • Aanvraagformulier Subsidie Passief Bouwen gemeente Goes 2019

Meer informatie?

Meer informatie over het bouwen van een passiefhuis vindt u op de website van de Stichting PassiefBouwen: https://passiefbouwen.nl/

Informatie en formulieren Subsidie Passief Bouwen

Start aanvraag