Subsidie groene daken

Op een groen dak wordt met hulp van planten regenwater opgeslagen. Zo kan de riolering de hoeveelheid regen bij een grote bui beter aan. Groene daken zijn goed voor de biodiversiteit en uw huis of schuur wordt minder warm in de zomer. Om de aanleg van groene daken in Goes te stimuleren heeft de gemeenteraad een subsidie mogelijk gemaakt waarmee particulieren zelf een groen dak kunnen aanleggen op uw woning of bijgebouw.

Let op: de subsidie groene daken is momenteel niet aan te vragen.

De gemeente Goes helpt met  een subsidie op de aanleg van een groen dak op uw woning, schuur en/of garage van 25 euro per m2 . De subsidie bedraagt maximaal 2.500 euro per adres.

Voorwaarden

U kunt gebruik maken van deze subsidie als:

 • U eigenaar bent van de woning in de gemeente Goes en hier zelf woont;
 • Het dak heeft hellingshoek van 35° of minder heeft;
 • U ruimte heeft voor 5 tot 100 m2 groen dak. Grind- en olivijnranden en uitsparingen niet meegeteld;
 • Het dak het gewicht van een groen dak kan dragen. U moet dit zelf controleren of laten controleren;
 • Het aan te leggen groene dak kan 20 liter water per m2 of meer opslaan en bestaat uit 5 lagen:
 1. Waterdichte laag (dakbedekking)
 2. Wortelwerende laag (worteldoek)
 3. Drainagelaag – deze voert het overtollige water af dat niet door de substraatlaag en de vegetatielaag wordt opgeslagen
 4. Substraatlaag – De voedingsbodem voor de vegetatielaag
 5. Vegetatielaag – Mossen, vetplanten (sedum), kruiden en/of wilde bloemen

U kunt ook kiezen voor een systeem met kratten, cassettes, trays of vergelijkbaar. Deze systemen bevatten de drainage-, substraat- en vegetatielaag en worden op de dakbedekking geplaatst . Tussen de kratten, cassettes of trays en de dakbedekking moet worteldoek gelegd worden.

 • Na het verkrijgen van de subsidie bent u verplicht het groene dak minimaal 5 jaar te onderhouden zodat de waterbergende capaciteit behouden blijft. 

Alle voorwaarden voor het krijgen van deze subsidie staan beschreven in de subsidieverordening. Deze vindt u hier.

Na het aanvragen van de subsidie wordt de aanvraag in behandeling genomen en krijgt u bericht of de subsidie wordt toegekend.  U mag niet eerder met de aanleg van het groen dak beginnen. 

U kunt de subsidie digitaal aanvragen onder aan deze pagina. Houd er rekening mee dat u gegevens nodig hebt zoals een offerte of vergelijkbare informatie en een foto van het dak waar u een groen dak wilt aanleggen. 

Informatie

Als u nog vragen heeft of meer informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met Mieke van den Bergh via m.vanden.bergh@goes.nl.

Veel gestelde vragen subsidie Groene Daken

In de subsidieverordening wordt verstaan onder een groen dak: een begroeid dak van een woning of bijgebouw met een hellingshoek van maximaal 35 graden, minstens bestaand uit een waterdichte laag, een wortelwerende laag, een drainagelaag, een substraat en een vegetatielaag. Ook een groen dak systeem met cassettes, met daaronder een wortelwerende laag voldoet hieraan. Het waterbergend vermogen moet minimaal 20 liter per m2 bedragen.

Er zijn twee soorten van deze daken: extensieve en intensieve groene daken. Het verschil zit in het soort planten en in het gebruik. Op extensieve daken liggen voornamelijk mossen, vetplanten (sedum), kruiden of wilde bloemen. Deze daken vragen weinig onderhoud. Ook is de belasting voor de dakconstructie klein. Meestal kunnen ze aangelegd worden op bestaande platte of hellende daken. Intensieve groene daken zijn daktuinen met grassen, planten en struiken. Deze daken zijn zwaarder en vragen om een sterke dragende constructie.